THE CHOSEN | Sesong 2:2

THE CHOSEN | Sesong 2:2

Dette er det andre samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.

The Chosen sesong 2

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Filip – en av Jesus disipler, presenteres som en som tidligere har fulgt døperen Johannes
 • Natanael – vi så han så vidt i starten av episode 1, og nå introduseres han skikkelig for oss

Bibeltekster til episode 2

I denne episoden møter vi både Filip og Natanael som begynner å følge Jesus:

Johannes 1,43-51
Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Se episode 2: 53 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 2:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Disippelen Filip er den som tar Natanael med seg til Jesus. Natanael er skeptisk til påstanden om at Jesus er Messias, men Filip sitt svar er bare helt enkelt: «Kom og se!» Hva lærer Filip oss om å møte tvil og skepsis?
 3. Når Natanael sitter under fikentreet hører vi ham snakke veldig ærlig til Gud: «Ikke gjem ansiktet ditt for meg. Lytt til meg, svar meg. Ser du meg?», sier han. Hvordan får han svar på den bønnen når han snakker med Jesus i slutten av episoden? Hvordan blir han overbevist om at Jesus er Messias?
 4. Taddeus snakker om at bønn har blitt en vane som han elsker. Kjenner du deg igjen i det? Hvorfor, hvorfor ikke?
 5. Filip og Peter møter Matteus på veldig forskjellige måter. Hvem av dem er en god venn for ham, og hvordan viser han det?
 6. «Folk vil definere oss ut ifra fortiden vår, men vi gjør ting annerledes på grunn av Jesus», sier Matteus. Hva tror du han mener med det?

BONUS: Peter forteller Jesus at når han ikke er sammen med dem, syns de det er vanskelig å vite hva som er riktig å gjøre. Han savner en plan. Jesus sier: «Dere har mine instruksjoner.» Peter sier: «Ja, vi har et mål, en instruksjon og et sted vi skal, men hvordan vi kommer dit og oppnår det, vet vi ikke helt. Det blir mye uro.» Hvordan kan denne scenen beskrive livet vårt som kristne, i kristne fellesskap. Er det en uro og en usikkerhet vi kjenner oss igjen i? Hvilke grunnleggende instruksjoner og mål har Jesus gitt oss, som vi på ulike måter prøver å leve etter?

BONUS: Jesus snakker om at ordet snart er det mest upresise i verden. Er det timer, dager, år, hundre år, tusen år? Det vet bare Gud, sier han. Les Åpenbaringen 22,7 i lys av dette. Kan vi vite når «snart» er?

 

Nøkkelvers – lær det gjerne utenat

«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus.
«Du skal få se større ting enn dette.»

Joh 1,50

Samtaleopplegg til episode 1

 

The Chosen sesong 2

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.