Troens retning

Troens retning

Jeg kan ha en sterk eller en svak tro. Men det er retningen på troen min som avgjør.

Andakt

Lisa Rom Boye kommer fra Danmark, og jobber for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i København. Denne andakten har også tidligere blitt publisert på iTro, i 2011.

Jeg er så priviligert at en del av jobben min består i å reise rundt på videregående skoler i Danmark og være med i religionstimer.

Vi får lov til å fortelle hva vi tror på, og mot slutten av timene er det åpent for samtale og spørsmål om alt mellom himmel og jord.Et av spørsmålene elevene nesten alltid stiller er: «Hvor mye tror du?» Og det er ikke så lett å svare på, for hva er skalaen?

Kvinnen hadde prøvd mye før

I Galilea, på Jesu tid, var det en kvinne som hadde lidd av blødninger i 12 år. Det betydde at hun var uren, og alt det hun rørte ved ble urent, også mann og barn, hvis hun hadde noen av disse. Det står i Bibelen at hun hadde brukt alt hun eide på forskjellige leger, men ingenting hadde hjulpet. Hun var altså både sosialt utenfor alle former for fellesskap og økonomisk ruinert.

En dag kom Jesus til byen. Mens han var på vei gjennom byen, snek denne kvinnen seg inn i folkemengden. Hun ville røre ved dusken på kappen hans, for hun tenkte: Om jeg bare får røre ved kappen hans, blir jeg frisk.

Kvinnen hadde prøvd mye før, jeg vet ikke hvor mye denne kvinnen trodde på at det ville lykkes. Kanskje hadde hun mange ganger trodd at denne gangen virker det, denne gang blir jeg frisk.

Da kvinnen rørte ved kappen ble hun faktisk helbredet. Det eneste hun gjorde var å komme til Jesus. Hennes tro var kanskje sterk, kanskje svak, men viktigst av alt, den var rettet mot Jesus.

Det viktigste er retningen på troen

Hvis du går ut på tykk is med en svak tro på at isen holder vil nok isen holde allikevel. Og motsatt, hvis du går ut på tynn is, nytter det ikke noe at du har en sterk tro på at isen holder, den vil briste uansett din tiltro til isens egenskaper. Det er ikke din tro på isen som bestemmer, men tykkelsen på isen.

Jesus bedømte aldri graden av tro, men retningen den hadde. Å tro er å komme til Jesus. Det er å gå ut på den tykke isen, og vite at den holder selv om jeg kan være urolig.

Min tro kan lett påvirkes av livets opp- og nedturer. Noen dager tror jeg mye, andre dager tror jeg lite. Men heldigvis er det ikke min egen opplevelse av min tro det kommer an på. Det viktigste er retningen på den. Retningen mot Jesus.

Du kan lese hele historien om kvinnen i Markusevangeliet kapittel 5.

 

Andakt

Lisa Rom Boye kommer fra Danmark, og jobber for Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i København. Denne andakten har også tidligere blitt publisert på iTro, i 2011.