4 ting du ikke visste om Martin Luther

4 ting du ikke visste om Martin Luther

Bli bedre kjent med mannen bak de 95 tesene.

Om forfatteren

Teksten er basert på et foredrag av Per Sigve Særheim og ble publisert i Utsyn 20.10.

Gjengitt med tillatelse.

I sammenheng med 500 års-jubileumet til reformasjonen, blir det publisert mange nye biografier om Martin Luther. En av disse har undertittelen: Mannen som gjenoppdaget Guds ord, og endret verden. Setningen beskriver godt hvilken type person han var.

Her kommer 4 ting som kanskje ikke er så kjent om Martin Luther.

  1. Luther var låtskriver

Martin Luther spilte lut og skrev en rekke sanger. Han elsket å synge sammen med familien og venner. Med Martin Luther fikk vi salmesangen inn i protestantisk gudstjenesteliv. En av de mest kjente sangene han skrev var Vår Gud han er så fast en borg, som er basert på Salme 46.

  1. Luther var et språkgeni

Når Luther oversetter det greske NT til tysk gjør han mange valg som viser oss hvor bevisst og dyktig han var når det kom til språk. For å finne ut hva han skulle oversette sarx (kjøtt) med, brukte han én dag sammen med slakterne i bygda for å finne det beste tyske ordet.

Luther hadde ikke bare god kunnskap om språk, men forsto hvordan mennesker bruker språk. Dette påvirket han til å oversette Bibelen på en slik måte at den var tilgjengelig og forståelig for vanlige tyskere.

  1. Luther var en «skrivemaskin»

Martin Luther skrev ekstremt mye. Ikke bare oversatte han Bibelen, han skrev brev, liturgi og polemisk og teologisk litteratur. Hans samlede verker er på 22 276 sider! Det finnes mennesker som har skrevet mer sider i løpet av sitt liv, men få har klart å ha overveldende god kvalitet på et så stort forfatterskap.

  1. Luther var augustinermunk

Martin Luther skulle etter farens ønske egentlig bli jurist, men etter en dramatisk hendelse, lovte Martin St. Anna at han skulle vie livet sitt til Gud. Derfor ble han munk i Augustinerklosteret i Erfurt.

Augustin (Biskop i Hippo på 400-tallet) var den viktigste innflytelsen for munkeordenen. Derfor er Augustin også første kilde Luther går til for å forsikre seg om at hans nye forståelse av evangeliet ikke er noe han selv har funnet på, men noe som kristne har sett i Bibelen tidligere.

Luther får etter dette frimodighet til å forkynne de gode nyhetene om rettferdiggjørelse. Han kjenner den rettferdig som tror på Jesus (Rom 3,26).

Om forfatteren

Teksten er basert på et foredrag av Per Sigve Særheim og ble publisert i Utsyn 20.10.

Gjengitt med tillatelse.