Typisk deg

Typisk deg

Er du bedre enn alle andre?

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge (22) fra Konsmo.

På TVNorge går det et program som heter «Typisk deg». Her hadde de samlet en liten gruppe mennesker som skulle sammenligne seg selv med de andre. Det viste seg at alle syntes de var bedre enn resten av gruppen. Er det typisk deg?

Dere er alle Guds barn ved troen

Hva vi tenker  om oss selv påvirker hvordan vi oppfører oss. Ved å sette meg selv høyere enn andre, så kan jeg trykke andre ned. Jeg tror at det gjør at vi noen ganger ignorerer andre, gjør forskjell på folk, snakker nedlatende og at vi kan gjøre andre vondt.

Hvis du hadde spurt Gud om han synes det er noen som er bedre enn andre, så tror jeg at svaret hadde vært nei. I Gal 3,26-28 står det: «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.»

Vi er alle én i Kristus Jesus

Overfor Gud står  vi alle likt. Vi har alle syndet mot Gud, men det er også slik at alle som tror på det Jesus gjorde på korset blir tilgitt. I dåpen blir vi «kledd i Kristus» – det er Jesus Kristus som har kjøpt oss fri fra synden. Det er bare takket være han at vi alle kan få være Gud sine barn.

Bønn

Kjære Far,
takk for at alle som vil kan få være dine barn.
Takk for at vi har blitt kledd i Kristus.
Jeg ber om at du kan gi meg øyne som ser at vi alle er én i Jesus.
Jeg ber om at jeg ikke må se ned på andre, men at jeg kan elske min neste.

Amen.

Vi er alle én i Kristus Jesus. Dette burde påvirke oss når vi er i fellesskap med andre kristne. Vi har ulik bakgrunn, kommer fra ulike steder, noen har mye penger og andre ingenting, vi ser forskjellige ut og liker forskjellige ting. Slike ting skal ikke ha noe å si fordi vi alle er én i Kristus Jesus. Gud gjør ikke forskjell på oss, og da skal vel ikke vi heller gjøre det?