Unanswered prayers

Unanswered prayers

Inspirasjon til andakter eller det å i det hele tatt tenke på Gud kan komme fra de rareste steder.

I dag var det countrysangeren Garth Brooks som minnet meg om en litt vanskelig, men fin side ved vårt forhold til Gud. I sangen ”Unanswered prayers” synger countrystjernen om sitt store bønneemne i ungdommen.

Han ba om å få den flotte dama på skolen, og om han bare fikk dette ønsket oppfylt skulle han aldri be om noe igjen. I dag kan han stå med sin kone og hilse på sin tidligere drømmedame, og se at Gud gjorde godt ved å ikke oppfylle hans innerste ønske. Så synger han: ”Sometimes I thank God for unanswered prayers”, takk Gud for ubesvarte bønner.

I ettertid kan vi ofte se hvordan Gud likevel ordnet det til det beste for oss

Hvorfor Gud ikke  alltid oppfyller bønnene våre slik vi vil, er uforståelig når vi står midt oppi det. Når jeg selv ser tilbake på mange av mine tidligere bønneemner, ser jeg at det nok var bra at det ikke gikk slik jeg trodde det var best. Samtidig er det mye som jeg har bedt for og ønsket intenst, som jeg ennå ikke helt kan forstå at Gud ikke ordnet som jeg ville. Kanskje ligger svaret i bibelverset:

Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. (Jak 4,3)

Senere i sangen  synger Garth Brooks at selv om det ofte føles som bønnesvarene fra Gud uteblir, betyr ikke det at han ikke bryr seg. Bønnesvarene kommer ikke alltid på den tiden vi vil eller på den måten vi trodde var best. Men vi kan ofte i ettertid se hvordan Gud likevel ordnet det til det beste for oss. Vi kan hvile i tanken om at vi selv ikke alltid ser det beste svaret, men Gud gjør det etter sin visdom likevel.

________________________________________________________________