Utenfor min kontroll

Utenfor min kontroll

Da jeg var åtte år gammel, døde faren min av kreft. Spørsmålet er: Vil jeg fremdeles stole på Gud? 

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Eyvind Olafsrud. Han er 23 år, kommer fra Kristiansand, og studerer bibeloversettelse ved Misjonshøgskolen i Stavanger.

Da jeg var åtte år gammel, døde faren min av kreft. Den gang var jeg gammel nok til å forstå hva som skjedde, men jeg forsto ikke hvorfor det skjedde.

I Bibelen er det ei bok som heter Job. Den handler om en fyr som heter Job. Han lever på en god måte, har en fin familie og godt med penger. En dag skjer det at han mister barna sine, inntekten sin og han får en hudsykdom som gjør at han har konstant smerte i kroppen.

Gud elsket faren din, Eyvind

Han har ett  spørsmål: Hvorfor skjer dette, Gud?

I mitt eget liv, så prøvde jeg å få en mening ut av hva som skjedde i livet mitt. Gud må ha gjort sånn at familien min og jeg skulle komme nærmere Ham, at vi skulle bli mer avhengige av Ham.Alle disse motivene tror jeg var godt ment fra min side.

Så en dag  var det en god venn som sa til meg «Gud elsket faren din, Eyvind».Og det ga et nytt perspektiv.

I slutten av historien som heter Job, så dukker Gud opp foran Job. Det som vi kanskje forventer, at nå skal vi få vite hvorfor dette skjedde, skjer ikke.Gud stiller Job en rekke spørsmål, han gjør dette for å stille ham det viktigste spørsmålet: Vil du stole på meg uansett hva som skjer?

Herren ga, Herren tok,velsignet være Herrens navn!

Det jeg fant  ut i mitt eget liv var at ting skjer som jeg ikke har kontroll over. Slik vil det alltid være.Spørsmålet er: Vil jeg fremdeles stole på Gud? På hvem Bibelen sier Han er?

I begynnelsen av boka til Job, når alle disse tingene først skjer med ham, så reagerer han på en interessant måte.

Naken kom jeg fra mors liv.
Naken vender jeg tilbake.
Herren ga, Herren tok,i>
velsignet være Herrens navn!
(Job 1,21)

Men vi har én som vet hvordan vi har det.Han går sammen med oss.

Jeg vet at  dette er utfordrende når vi møter en smerte som overgår alt vi forstår og klarer å takle.Og jeg kan komme med mange ord, som sikkert ikke vil hjelpe den som har vondt.

Men vi har én som vet hvordan vi har det. Hans navn er Jesus.Han går sammen med oss. Han trenger ikke gi oss alle tips til hvordan komme videre.Han støtter oss når vi snubler. Når ting er for vanskelig.

Bønn

Herre Jesus, en dag når du kommer tilbake skal all sykdom og smerte være over. Da vil alt være godt. Om vi ikke ser årsaken til hvorfor ting skjer nå, så vil vi en dag se Deg Jesus. Og det vil være så mye bedre enn noe svar på hva som skjedde i livet. Styrk meg når jeg er svak, og hjelp meg å styrke andre rundt meg som har det vondt.

Det er min bønn for deg, i tider med vanskeligheter, om du ikke husker noe annet fra denne andakten, at Jesus går ved sida av deg, og Han vet hvordan du har det, Han vil gi deg styrke.