Våger vi å tro på Guds løfte om at Han alltid er med?

Våger vi å tro på Guds løfte om at Han alltid er med?

Gud ønsker å være med i alle deler av livet ditt.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro.

Når det stormer rundt oss og vi ikke vet hva vi skal holde i for å ikke velte over ende, når det er dårlig sikt i livet og tåkelysene ikke funker, når vi blir snøblinde og ikke ser humpene i bakken, når det er så mørkt at vi ikke får øye på lyset, da kan det være vanskelig å stole på Gud.

Når vi ikke ser en utvei i den uutholdelige situasjonen, når kroppen ikke spiller på lag og du ikke får utfolde deg med aktivitet og glede deg over naturen, når relasjoner har blitt knust og du ikke ser en løsning på hvordan de kan repareres, når hjertet blør og du lurer på om du noen gang kommer til å bli glad igjen. Da kan det være vanskelig å stole på Gud.

Gud vil være med i alt

Det kan være vanskelig og stole på at Han er med, at Han vil lede oss på veien, at Han vil trøste oss, bære oss, gi oss visdom, gi oss glede.

Selv om det er vanskelig å stole på Han i slike situasjoner, tror jeg vi også glemmer Han i hverdagslige og mindre utfordrende situasjoner. Vi glemmer at Han vil være med akkurat denne dagen, på jobb, på skolen, gjennom natten, på veien.

Kanskje tenker vi at det er for lite, at vi må ha skikkelig trøbbel hvis vi skal bry Gud med det. Men Gud ønsker å være med i alle områder i livet ditt! Kanskje må du minnes at Han faktisk var med, kanskje må du se tilbake på tiden som har gått?

Israelsfolket og Jordanelven

Da Israelsfolket skulle krysse Jordanelven kunne de ikke forstå at det skulle gå. De så elven med sin bredde, lengde og store vannmengder. Gud satte ikke en bro der lenge før, slik at de så den på avstand og visste at det var lett å krysse den. Han satte heller ikke klar noen båter som de kunne fylle opp alle folkene med, og det var heller ingen tunnel. Israelsfolket måtte stole på Gud.

«Han er trofast og vil være med», tenkte kanskje noen av dem. Noen tvilte nok også. De ville så gjerne se hele veien, se at det kom til å gå bra.

Vi kan slippe bekymring

Vil ikke vi også det? Vi vil så gjerne vite at det går bra med eksamen som er om fem uker, at den neste lønna dekker alle utgiftene, at barna våre får det godt på skolen og ikke blir mobbet, at vi eller våre nærmeste ikke blir rammet av en alvorlig sykdom, vi vil vite hva som skjer i fremtiden slik at vi slipper å bekymre oss.

Det er visst ikke sånn det funker. Men vi kan likevel slippe å bekymre oss fordi Gud har lovet å være med. Det er nok en øvingssak, men vi kan velge å stole på Ham som har vært med siden tidenes begynnelse.

Vi kan ikke se hva som skjer rundt neste sving. Det samme gjaldt Israelsfolket. De måtte gå  helt ned til vannkanten før vannet delte seg og Gud ordnet opp.

«Hele Israel gikk over på tørr grunn, til alt folket hadde kommet helt over Jordan.» Josva 3, 17b

 

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt på iTro.