Våre søsken

Våre søsken

Når du er 70 år og ser tilbake på livet ditt – hva vil du ha ofret det på?

Andakt

Denne andakten er skrevet av Hanna Marie Volle. Hun er 26 år, og bor i Trondheim.

div>

«Ved tro seiret  de over kongeriker, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket ildens kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike.

Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel.De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde trengsel og fikk hård medfart.

Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter, og holdt til i grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde forut utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.»

(Hebreerne 11,33-40)

Men så harvi noen søsken til. Det er de som skulle ha vært våre, men som ennå ikke er det.

Vi risikerer alle  livet. Noen av oss brått, som gutta fra Daniels bok for eksempel, som plutselig måtte velge mellom Gud bud og kongens bud. De fleste av oss, i hvert fall her i Norge, risikerer nok livet mer over tid. Når du er 70 år og ser tilbake på livet ditt – hva vil du ha ofret det på? Når du ser tilbake på livet ditt i dag, og fremover på planene for fremtiden – hva ofrer du livet ditt på? Hva planlegger du å ofre livet ditt på? Penger? Jobb? Mann og barn? Stort klesskap? Fint hus? Kunnskap?Å ha lest alle 1001 bøkene du må lese før du dør?

Jeg har et armbånd fra Åpne Dører som skal minne meg på at det finnes forfulgte kristne. Vi har søsken som ikke har det som oss, som opplever store og skumle konsekvenser fordi de vil følge Jesus.

Men så har vi noen søsken til. Det er de som skulle ha vært våre, men som ennå ikke er det. De som Gud vil at skal bli frelst, som Han vil skal få en del i hans rike, bli en del av hans folk. Er du villig til å ofre livet ditt for disse? Er jeg?

Bønn

Kjære Jesus, jeg ber deg om at du må vekke oss opp, slik at vi kan se de som er rundt oss, og at vi kan få være med å lede dem hjem.

Kanskje, hvis det ikke kommer i veien for det store klesskapet, og huset, og alle bøkene jeg vil lese. Jesus sa at vi skulle gå ut til dem, «og gjøre alle folkeslag til disipler». Vil du?