Et liv – uendelig verdi

Et liv – uendelig verdi

Abort omtales av og til som kvinnens rett til å bestemme over egen kropp. Liv Kjersti Skjeggestad i Menneskeverd kjemper for menneskets verdi også før fødselen.

Tema

Tema på iTro i november er «Kropp«.

Menneskeverdjobber for å verne om menneskelivet fra befruktningen til en naturlig død. Organisasjonens hovedoppgave er å styrke bevisstheten om menneskets verdi før vi er født, ved alvorlig sykdom og funksjonsnedsettelser og ved livets avslutning.

– For mange som tar abort blir det løsningen på kaoset de opplever. Du har kanskje blitt uplanlagt gravid, familien eller barnefaren støtter deg ikke, og du stiller deg spørsmålet om du har økonomi til å ta hånd om barnet. I den sjokktilstanden velger du det som ser ut som den enkleste utveien, abort.

Det er Liv  Kjersti Skjeggestad som forteller. Selv er hun jordmor, og nå jobber hun som generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd (se faktaboks). Hun lurer på hvor stor valgfrihet du faktisk har, som jente, hvis du plutselig finner ut at du har blitt gravid, og føler at abort blir den eneste løsningen.

– Flere av dem som har tatt abort sier at de har angret etterpå, det blir en smerte som følger dem. Og mange sier; Hvorfor spurte ingen hva jeg ville? For det finnes ordninger for økonomisk støtte, og ofte skal det bare ett menneske til for å gi noen tro på at de kan velge å beholde barnet, sier Liv Kjersti.

Livet har verdi helt fra befruktning av

Selv om retten til å kunne velge abort i Norge ikke forsvinner, ønsker helsemyndighetene å få ned antallet aborter. Liv Kjersti tror informasjon er viktig for at det skal være valgfrihet, og ikke press.

– Alle jenter burde få vite at man kan få problemer etter en abort, og at det finnes løsninger på økonomiske utfordringer.

Menneskeverd har som motto: Et liv – uendelig verdi. Og de ønsker å endre holdninger og handlinger i forhold til de som blir sårbare.
– Vi er mer for noe, enn vi er mot noe. Abort er den største urettferdigheten som skjer i landet vårt. Mammas mage burde være det sikreste stedet å være, men det er faktisk der du har minst rettssikkerhet. Vi vil verne om livet, sier Liv Kjersti.

– Livet har verdi helt fra befruktning av. Det er idet sædcellen treffer eggcellen at det blir til noe nytt, fra det tidspunktet av skjer det bare en utvikling. Startpunktet er vi enige om, det som diskuteres i samfunnet vårt er om livet har verdi så tidlig. Og det mener vi at det har.

Visste du at hjertet begynner å slå tre uker etter befruktningen?

– Vi reagerer når  vi hører om andre samfunn hvor de setter ut barn i skogen, hvis de har en funksjonshemming. Men vi gjør jo akkurat det samme her i Norge, bare litt mer «sivilisert», mens de er i mors mage og inne på kvinneklinikkene. Vi gjør ikke hva som helst med et nyfødt barn, hva er forskjellen noen uker før, spør Liv Kjersti. Og det er ikke så vanskelig å forstå hva hun mener: Barnet har verdi også i mammas mage.

I 2008 bledet tatt 16 073 aborter, det tilsvarer to i timen, hver dag. Siden abortloven ble innført i 1978 har det blitt utført 500 000 aborter i Norge. Liv Kjersti mener vi må spørre oss hva slags samfunn vi ønsker å gi videre.

– Visste du at  hjertet begynner å slå tre uker etter befruktningen? Den kunnskapen bør gjøre noe med holdningene våre. Det kan fascinere oss, og må få oss til å bli engasjerte i uretten. For det handler om et liv!

Foto: Menneskeverd