– Vi har funnet ham!

– Vi har funnet ham!

Filip pekte på Jesus for kameraten sin, Natanael.

Dagen som snudde opp ned på livet mitt begynte som normalt. Natanael og jeg hadde blitt enige om å ta dagens lunsj under et fikentre. Natanael satte seg, og jeg gikk for å skaffe mat. På veien møtte jeg Andreas og Simon. Sammen med dem var en mann som hette Jesus.
”Følg meg!”, sa Jesus.

Jeg ble litt forfjamsa, men merka at det var noe spesielt med ham. Andreas fortalte at da de hadde møtt ham dagen før, hadde døperen Johannes kalt ham for ”Guds lam” og sagt han bar verdens synd. Det fikk meg til å tenke på sangen om Herrens tjener som skulle bære folkets skyld og straff. Hvis det var ham det var skrevet om hos profeten, måtte jeg følge ham! Andreas og Simon hadde bestemt seg for det samme; de sa de trodde han var Messias.

Vi var kjempegira!

Jeg løp tilbake til Natanael under fikentreet.

”Vi har funnet ham som Moses og profetene har skrevet om! Messias! Det er Jesus, Josefs sønn fra Nasaret!”, sa jeg, andpusten og engasjert. Natanael tvilte, men gikk til slutt med på å møte ham.

Da vi nærmet oss Jesus, så han på Natanael og sa:
”Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i”.
”Hvor kjenner du meg fra?”, spurte Natanael, og det samme lurte jeg på.
”Før Filip kalte på deg, da du ennå satt under fikentreet, så jeg deg”, sa Jesus.
Men både Natanael og jeg visste at Jesus ikke hadde vært i nærheten av fikentreet den dagen, og Natanael ble overbevist.
”Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge!”, ropte han ut til Jesus.
Vi var kjempegira! Men Jesus forble rolig og sa at vi kom til å få se større ting enn dette.

Det var stadig mer å lære om Jesus

Jeg hadde vanskelig for å tro det da, men det viste seg at Jesus hadde rett. I følge med ham ble vi vitner til mange store ting! Én av dem husker jeg spesielt godt. Det var da Jesus mettet flere tusen, kun ved hjelp av fem brød og to fisker. Denne hendelsen lærte meg at ingenting er umulig for Jesus. Han er virkelig Guds sønn!

Men det var stadig mer å lære om Jesus. En gang fortalte han oss at han var veien til Faderen.
”Vis oss Faderen!”, ploppet det ut av meg.
”Den som har sett meg, har sett Faderen. Jeg er i Faderen, og Faderen er i meg”, irettesatte Jesus meg.
Da skjønte jeg at Jesus var Gud selv. Eller jeg kan ikke si at jeg skjønte det, men jeg godtok det. Etter alt det jeg har sett og opplevd, kunne jeg ikke annet enn å tro på ham.

Spesielt etter at Jesus reiste opp til himmelen har det vært godt å huske på alt han har sagt. Han har lovet å være med oss alle dager, og at vi kan be til Gud om hva som helst i hans navn. Nå vil jeg ut å fortelle flest mulig om Ham som forvandlet livet mitt!

Joh 1, 44-52,Joh 6,5,Joh 14, 7-10.

Ill.foto: Horia Varlan på flickr

Bibelen er full av personer som vi har hørt mye og litt mindre om.

I denne serien møter du noen av disse menneskene i en litt sannerledes setting enn du kanskje forventer.
Dagens bibelske person er disippelen Filip.