Maria Amelie

Maria Amelie

- Hva skal jeg mene?

I det siste har det vært MYE snakk om Maria Amelie! Og jeg har fått en del spørsmål som Kristen, folk lurer på hva jeg syns om denne saken .. Jeg vet ikke helt hva jeg skal syns .. Er det galt at jeg tenker det var riktig at hun ble sendt ut av landet? Står det noe i Bibelen som kan hjelpe meg?
Mvh Karoline

Hei Karoline!

Spørsmålet du stiller er på mange måter vanskelig å svare på. Denne konkrete saken har en egen mappe i UDI med en del saksopplysninger som er unntatt offentligheten. Den informasjonen som er lekket til media er nøye gjennomtenkt fra de personene som «lekker» (bla Maria Amelies advokat). De vil vinne sympati i media og den norske befolkningen. Det er etter all sannsynlighet informasjon i denne saken som vi ikke har kjennskap til, og derfor vil ikke jeg mene noe om det. Stortinget og kongen i statsråd har vedtatt lover og direktiver for hvordan UDI skal behandle immigrasjonssaker, og vi får stole på at byråkratene følger dette. Så får vi heller uttale oss prinsipielt (bla gjennom å stemme på et parti med et partiprogram vi i hovedsak er enig i) og overlate til de som arbeider i UDI å anvende disse prinsippene i de enkelte saker.

Som kristne er vi forpliktet til å hjelpe de svake

Det prinsipielle grunnlaget:
Når det kommer til Norges immigrasjonspolitikk i sin helhet vil jeg som samfunnsengasjert kristen mene en hel del, og noen vil kanskje si for mye, om hvordan vi som nasjon tar i mot utlendinger – på et kristen-etisk grunnlag. Som kristne har vi et internasjonalt perspektiv på liv og evighet. Vi begrenser ikke Gudsrikes eller skaperverkets goder til enkelte nasjoner. Vi vedkjenner oss at det er mye urettferdighet i verden og prøver å utjevne den. Det vil innebære etter mitt syn at vi beskytter de som er svake og blir forfulgte. Det er ikke en konkret tekst i Bibelen som sier noe om at vi skal følge FNs flyktningekonvesjon å ta i mot politiske og religiøse flyktninger, men det er flere tekster som sier noe om å stå opp for de svake. I Det Gamle Testamentet var det særlig to grupper mennesker som var svake i samfunnet. Det var enkene og de farløse. Profetene bruker mye tid på å kritisere Israel (og Judea) for at de ikke hjelper disse (tips: søk opp ‘farløs’ på bibelen.no, du vil få skrekkelig mange treff). Videre sier Bibelen ganske mye om hvordan vi skal behandle fremmede og innflyttere som allerede er hos oss, altså om integrasjonspolitikk. Jeg går ikke noe mer inn på dette, for jeg regner med at du tar poenget mitt: Som kristne er vi forpliktet til å hjelpe de svake! Hvordan vi gjør dette vil variere fra tilfelle til tilfelle. Noen ganger tar vi de inn i varmen i Norge, andre ganger hjelper vi dem der de er.

Kjenner du godt nok til saken?

Spørsmålet
Så til ditt konkrete spørsmål: Nei, det er ikke galt av deg å mene at vi bør sende ut Maria Amelie hvis du mener hun ikke behøver beskyttelse eller hjelp på noen andre måter. Men hvordan kan du være så sikker på det? Kjenner du egentlig godt nok til saken? Jeg vil anbefale deg til å være forsiktig med å mene noe høyt (hva du tenker er en annen sak) om konkrete saker som denne, men heller uttale deg på et prinsipielt grunnlag – altså hva du generelt mener om hvordan politikken for dette skal være.

Jeg er selv kritisk til det som skjer rundt Maria Amelie-saken. Hvis det fortsetter slik vil vi i verste fall få et samfunn hvor de som har sosialt sterke venner og familie, eller som selv er karismatiske personligheter, vil vinne frem med sine saker i media – som igjen vil påvirke politikerne og byråkratene. Det kan ikke være slik. Vi må ha likhet for loven! Uansett om en tar seg godt ut i avisen og på TV, og er flinkt til å snakke for seg, eller hvilke venner vi har. Derfor må vi forholde oss prinsipielt og saklig til den politikken vi legger opp til.

Håper du ble klokere av dette.

Hilsen Georg

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Georg Stensland. Han jobber som leder for NLM Ung Region Øst.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du underPåfyll.

Vil du sende inn ett spørsmål gjør du det tiliTro@nlm.no