Vi har hørt! Vi har sett!

Vi har hørt! Vi har sett!

Ville du ofra ryktet ditt for noe som ikke var sant? 

Andakt

Denne andakten er skrevet av Eivind Bø.

La oss si at noen fortalte deg at de hadde sett en UFO i hagen sin. Ville du trodd dem? Ikke? OK, men hva om det var i din hage UFO-en hadde landa og du selv hadde vært ute og tatt på den, hilst på de grønne mennene inni, og sett den ta av mot verdensrommet?

Ville du fortalt  det videre? Jeg vet i alle fall at jeg ville gjort det. Kanskje hadde jeg prøvd å fått TVNorge på plass for å lage et sånn «her-e-de-någe»-program om uforklarlige fenomen. Jeg ville vært overbevist, og jeg ville fortalt deg med overbevisning om det jeg hadde sett og hørt og tatt på.

Vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv

Har du tenkt  på det når du leser i Bibelen, at de er veldig overbevist om det de vitner om? Ta apostelen Johannes f eks: «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere…» (1 Joh 1,1-3a)

Johannes er villig til å risikere alt for å dele videre det han har sett og hørt og opplevd med Jesus;»vi har hørt», «vi har sett», «hendene våre tok på». Det er som om vi kan ane at det virkelig er sant, det Johannes forteller oss.

Vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet

Det er klart  at noe ikke blir sant, bare om noen tror det, men tenk litt over det. Johannes sitt møte med Jesus var ikke et flyktig øyeblikksmøte, som det ofte er i forbindelse med UFO-er og utenomjordiske. Han var heller ikke aleine og flere kan bekrefte at det faktisk har skjedd, det han forteller om.

Apostelen Peter vitner også: «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet.» (2 Pet 1,16)

Bibelen og kirkehistorien forteller om utallige kristne som har ofret både rykte og liv for troen på en oppstått Kristus. Hvorfor?Det er kanskje ikke så komplisert. Forklaringen kan ganske enkelt være at det er sant.

Bønn

Takk Gud,
for at du er virkelig.
Takk at troen vår ikke hengeri løse luften, men er sann.
La oss få høre deg, se deg ogkjenne deg, Jesus.
Amen.

Jesus lever!