– Vi mennesker synder enda, men vi har fått den evige renselse i Jesus

– Vi mennesker synder enda, men vi har fått den evige renselse i Jesus

Gud sendte et eget offerlam for å oppnå relasjon med oss, skriver Daniel Elias Fredly (19) om sitt favorittbibelvers i dagens andakt.

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: se der Guds lam som bærer bort verdens synd! (Joh 1,29)

Johannes står og døper i Jordanelven ved Betania og vitner om en som skal komme etter ham. En som Johannes sier han selv ikke er verdig til å løsne skoremmen av.

Noen av folkene rundt ham er litt forvirret og synes det er rart at han sier alt dette. Og så kommer Jesus gående, det er da Johannes sier som det står i vers 29: «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.»

Forklarer hvem Jesus er

Dette er et vers jeg er veldig glad i. Jeg er glad i det av flere grunner:

For det første så har det hengt hjemme i stua fra jeg var liten av, så det er et vers jeg har sett og kjent en del, et vers som jeg kan godt.

Viktigere enn det så synes jeg at verset har et veldig fint budskap! Det er et vers som har tråder gjennom hele Bibelen, og det er et vers som kan forklare hva og hvem Jesus er, og hvorfor han er kommet.

Før og etter Jesus

Før Jesu tid, som vi leser om i det gamle testamentet, var det litt andre måter å gjøre ting på. De hadde flere tradisjoner og regler for å slakte offer til Gud, som de gjorde for å få syndene sine tilgitt av Gud. Man kan si at det var måten de renset seg på.

For uten offer fikk de ikke forsonet sin synd. Da kunne ikke Gud ha nærvær med dem. Selv om de trodde på Gud og kanskje ba til ham hver dag.

Så i gamle testamentet står det om det som skjedde før Jesus ble født og at de på den tiden brukte for eksempel et lam som offer, for å rense seg fra alle syndene.

Evig renselse

Vi mennesker synder enda, men vi har fått den evige renselse i Jesus. Det er det som menes med dette verset, når Johannes sier «Guds lam» om Jesus.

Gud sendte et eget offerlam for å oppnå relasjon med oss.

Jesus har tatt alle våre synder på seg, da Gud valgte å ofre sin egen sønn. Gud sendte et eget offerlam for å oppnå relasjon med oss. Jesus tok da som offerlam på seg, absolutt alle våre synder, alle gamle og alle fremtidige synder.

Dette gjorde han når han ble hengt på korset og «ofret» av Gud. Det er fantastisk.

Viktig repetisjon

Mange har nok hørt alt dette før og er svært kjent med dette her, men det er allikevel noe som er viktig å repetere. Så det å få tenkt over det en gang til er bare sunt og bra for oss, for det er en del av kjernen i den kristne troen og bibelens budskap.

Bare vi velger å ta imot han som redningsmann.

Guds lam, Jesus, han bærer bort all verdens synd.

Både min og din, og alle andre sin. Bare vi velger å ta imot han som redningsmann. Bare vi lar ham få lov å ta våre straffer.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.