Selv om vi ytre sett er frie mennesker er vi alle fanget i synden før vi møter Jesus

Selv om vi ytre sett er frie mennesker er vi alle fanget i synden før vi møter Jesus

Han viser oss den virkelige friheten.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Johannesevangeliet 8,31-36:

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Du kan også lytte til andakten her:

3 frihetsdager

I løpet av en måneds tid i mai og juni feirer vi i Norge ikke mindre enn tre frihetsdager:

  • 8.mai markerer frigjøringsdag og slutten på den andre verdenskrig i 1945.
  • 17.mai, Norges grunnlovsdag fra 1814, markerer slutten på ca. 400 år dansk styre.
  • 7.juni markerer unionsoppløsningen fra Sverige i 1905.

Det er som om frihet er tatovert i pannen til oss som er oppvokst her i Norge. Frihet til å tenke, mene og tro.

Men hva virkelig frihet innebærer, skjønner vi ikke før vi åpner Bibelen og blir kjent med hva Jesus gjorde for oss alle.

Fanger

I dagens tekst diskuterer Jesus med fariseerne og de skriftlærde, og Jesus kommer med følgende påstand:

«Hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,36)

De jødiske religiøse lederne og Jesus kom da i en diskusjon, for fariseerne og de skriftlærde kunne ikke skjønne at de ikke var frie. Og de var så uenige i Jesus sine uttalelser at de ble sinte, og «tok opp steiner for å kaste på Ham.» (Joh 8,59)

Tenk at noen hevdet at de ikke var frie! Nei, dette var de helt uenig i. De så ingen lenker rundt hendene sine. De kunne rett og slett ikke forstå hva Jesus mente.

Frihet

Frihet har i vår moderne tid fått mange ulike betydninger. I dagligtalen kan ordet ofte beskrive frihet fra et fysisk rom eller makten vi har over oss selv i jakten på selvrealisering.

Det er ikke alltid så lett å forstå at vi er fanget i synden før vi møter Jesus.

Som du kanskje forstår, er det mange måter å forstå frihet på. Men i dagens tekst viser Jesus oss den «virkelige friheten».

Men slik som fariseerne er det ikke alltid så lett å forstå at vi er fanget i synden før vi møter Jesus.

Frihet og kristendom

Aleksandr Solzjenitsyn, en russisk forfatter og historiker, som konverterte til kristendommen da han var fengslet, sa:

«Det nytter ikke å frigjøre mennesker politisk før de er frigjort i sitt indre.»

En som kunne sagt seg enig i hva han sier her, er en av Nordens viktigste oppbyggelsesforfattere, Carl Olof Rosenius. I en av sine mest kjente bøker, «Det finnes en Gud», sa han:

«Men for oss er den frie viljen bare som et drømmebilde, et dunkelt barndomsminne. I virkeligheten har vi ingen fri vilje. Vi er alle under syndens, slik som slaven er under sin herre.»

Paulus taler om det samme i Romerne 7,14, da han sier: «….jeg er kjødelig og solgt til synden.»

Jesus sier også i dagens tekst at: «…Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens slave.» (Joh 8,34)

Og hva kan vi gjøre med dette? Hvordan kan vi oppnå den «virkelige friheten»? Svaret er ingenting!

Frihet i Kristus

Etter syndefallet er alle mennesker som er født, på en naturlig måte «vredens barn» (Efeserne 2,3). Vi kan ikke selv, i vår egen kraft gripe friheten, men må slave under synden helt til en sterkere griper inn.

Heldigvis kan vi si sammen med Paulus:

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge under slaveåket igjen.» (Galaterne 5,1)

I Galaterbrevet, som også kalles frihetsbrevet, skrev Paulus at Kristus har satt mennesker fri – fri fra skyldfølelse, fri fra frykt og bekymring, fri fra å oppfylle verdens bud og krav, fri fra å overholde ytre seremonier og religiøse prestasjoner for å oppnå velvilje hos Gud.

Kristus som Herre

Paulus skriver at hele hensikten med at Jesus Kristus kom til verden; at han forkynte, helbredet, døde og oppstod igjen, var at «Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» (Galaterne 4,5)

Akkurat som i Hans Peter Mollerup sin sang:

«Du som bryter lenker, Løser trellers bånd,

Du som frihet skjenker Ved din Hellige Ånd,

Frem til deg jeg trenger Fra mitt fengsel ut,

Ingen slave lenger, Men et barn av Gud.»

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen