10 bibelvers om frihet

10 bibelvers om frihet

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.

Tema

Tema for iTro i november er «Frihet».

Temaet på iTro i november er «Frihet». Det er et tema det står mye om i Bibelen,  og her har vi forsøkt å samle sammen 10 viktige bibelvers om frihet.

Hvis du vil lese mer av sammenhengen bibelverset er hentet fra, kan du enten slå dem opp i Bibelen din, eller trykke på linken på slutten av hvert vers.

 

Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og honning.» (2 Mos 3,7-8)

 

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri. (Luk 4,18)

 

Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» (…) «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,32.34-36)

 

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. (Rom 8,1-2)

 

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. (Kol 1,14)

 

Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. (Gal 5,1)

 

Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. (1 Kor 9,19)

 

Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. (1 Pet 2,16)

 

Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. (2 Kor 3,17)

 

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig. (Hebr 9,12)

Tema

Tema for iTro i november er «Frihet».