Gud har skapt oss som mann og kvinne, men Gud har ikke skapt stereotyper

Gud har skapt oss som mann og kvinne, men Gud har ikke skapt stereotyper

La oss ikke snevre inn kategoriene av hva det vil si å være mann og kvinne.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Debatten rundt kjønn og kjønnsskifte er ekstremt vanskelig å hoppe inn i, for det har utviklet seg til å bli et vanskelig samtaleklima som gjør at alle stemmer som sier noe imot det synet som er populært blir oppfattet som hatefulle. For det regnes straks som en stemme mot aksept, toleranse, respekt og mangfold.

For aksept, toleranse, respekt og mangfold

Men jeg er ikke imot aksept, toleranse, respekt og mangfold.

Som Jesus sine etterfølgere er det vår plikt å være de første til å inkludere og akseptere alle mennesker

Jeg tror Jesus elsker alle som er i en vanskelig situasjon, og som sliter med identitet og hvilket kjønn de er. Og det er ekstremt viktig at vi som kristne alltid husker på å være lyttende og forståelsesfulle til mennesker vi møter som har det vondt, uansett om vi er enige eller uenige med dem.

Som Jesus sine etterfølgere er det vår plikt å være de første til å inkludere og akseptere alle mennesker uansett hvem de er og hva de har gjort.

Det var det Jesus gjorde. Han sjokkerte og provoserte de religiøse lederne gang på gang ved å henge sammen med de som var kastet ut av det gode selskap i samfunnet, de som ingen andre verdsatte, men tvert imot ikke ville ha noe med å gjøre. Det var slike mennesker Jesus likte å bruke tid med.

Å si ifra

Det å være inkluderende og aksepterende er likevel ikke det samme som å la være å si ifra når man mener noe i samfunnet er feil. Det har gjennom tidene vært mange ulike samfunnsstrømninger som har vært riktig å si ifra om fordi det har vært skadelig for samfunnet.

Jeg tror det populære synet om kjønn og kjønnsskifte er en av disse.

Hvorfor?

Fordi jeg tror alle mennesker er skapt i Guds bilde, uansett hvordan man føler seg.

Det populære synet rundt kjønn handler derimot om at vi er hva vi føler, og at det ofte er nødvendig å endre kroppene våre ut fra hva vi føler. Målet er at alle skal føle seg akseptert og respektert, særlig de som tidligere har blitt sett ned på og følt seg utenfor.

Men hvis blir overbevist om at kjønn er noe flytende, vil vi naturligvis bli usikre på identiteten vår og kjønnet vårt når vi føler oss utilpass i kroppen vår. Og veldig mange av oss går igjennom kortere eller lengre perioder der vi er ukomfortable med kroppen vår.

«Typisk mann» og «typisk kvinne»

Jeg skal ikke si at jeg vet hvordan folk som skifter kjønn føler seg. Det har jeg ingen rett til.

Men jeg tror jeg med sikkerhet kan si at dersom vi tenker det er naturlig å ta hormoner og operasjoner for å endre kroppene våre fordi vi faller utenfor boksene av «typisk mann» og «typisk kvinne», vil det kun føre til at kategoriene for hva en mann og kvinne er snevres inn.

Jeg tror dette kun gjør mangfoldet og kjønns-kategoriene våre smalere. Istedenfor å vise at vi elsker og aksepterer alle mennesker uansett om de føler seg innenfor eller utenfor de typiske kategoriene våre for hva kjønn er, signaliserer vi at folk burde endre kroppene sine for å passe inn i våre kategorier.

Mange angrer etter å ha begynt med hormoner og tatt kjønnskorrigerende operasjoner, og for mange blir ikke de psykiske problemene borte etter man har gått i gang med medisinsk behandling for å endre kroppen sin.

En annen historie

Hva hvis vi derimot kan fortelle en annen historie til de vi møter som sliter med identitet og å finne seg til rette?

Vi kan fortelle jentene som ble født med kvinnelige kjønnsorganer, men som føler som mer lik guttene enn alle de «typiske» jentene, at de ikke trenger å bli satt i en bås av å være typisk kvinne. De kan få være en kvinne på den måten de er.

Vi kan fortelle at Gud har skapt verden med et mangfold, og at kvinner som ikke er i kategorien «typisk kvinne» er viktige for at mangfoldet skal beholdes på den måten. Vi kan fortelle at gutter ikke trenger å være macho og like fotball og biler for å være gutter.

Kjærligheten sier ifra

La oss være en stemme hos de vi er rundt som våger å stille spørsmål I KJÆRLIGHET før de rundt oss gjør noe de kanskje kommer til å angre på.

Kjærlighet er ikke å jatte med på alt folk sier.

Flere som har skiftet kjønn og siden angret, har lurt på hvorfor ingen stilte spørsmål til at man tok avgjørelsen. Hvorfor jattet alle bare med?

Kjærlighet er ikke å jatte med på alt folk sier. Noen ganger må man si ifra i kjærlighet når man tror de man er glad i vil gjøre noe de kommer til å angre på. Men det krever mot og visdom. Så vi må alltid huske på å be Gud om hjelp.

Behold mangfoldet og aksepten

La oss ikke snevre inn kategoriene av hva det vil si å være mann og kvinne. Men la oss beholde Guds mangfold, og akseptere oss selv og de rundt oss.

La oss la kroppene våre være som de er.

Gud har skapt oss som mann og kvinne. Men Gud har ikke skapt stereotyper, de har vi selv som samfunn skapt.

Vi kan få lov til å være Guds ønskede skapninger; som mann og kvinne – uten å følge samfunnets stereotyper.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.