Ydmyke tjenere

Ydmyke tjenere

Som Jesu disipler må vi forstå at vi bare har gjort det vi skylder Gud når vi tjener ham. Vi skal være tjenere slik som Jesus viste at vi skulle være.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Aslak Ånestad. Aslak er 23 år, kommer fra Varhaug, og studerer nå teologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.

Jeg vil gjerne dele den nyeste jeg har sett på. I evangeliet etter Lukas finner vi en spennende tekst, Luk 17,7-10:

«Dersom en av  dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han kommer hjem fra markene: ‘Kom nå og sett deg til bords?’ Nei, han vil si: ‘Lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.’ Takker han vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.’ »

Jesus er det ultimate forbildet vårt i alt og alle ting, også som tjener

Det første som  slo meg når jeg leste teksten var: Wow, dette var tøffe ord. Det var et slag i magen og se at det stod at disiplene skulle innse at de var unyttige tjenere, eller slaver som det står noen steder. Og det gjorde ekstra inntrykk når jeg tenkte videre at det er et ord til oss i dag også.

Det er vi, dagens disipler av Jesus, som får høre at vi skal forstå at vi bare har gjort det vi skylder Gud når vi tjener ham. Og det er ord som absolutt ikke passer å si i dagens samfunn. At man skal gjøre noe som tjener eller slave av en større makt uten å få takk, det gir dagens mennesker en følelse av undertrykkelse og minner om slavesaken i Amerika. Men jeg tror likevel at teksten er med å peke noe viktig.

Et poeng er  at vi skal være tjenere slik som Jesus viste at vi skulle være. Han er det ultimate forbildet vårt i alt og alle ting, også som tjener. Jesus gjorde noe uhørt da han kom ned fra Guds høyre hånd for å menge seg med syndige mennesker. Og når tar frem vaskefatet og vasker de 12 disiplenes føtter, 24 svette og støvet føtter, da ser man tjeneren Jesus. Og i teksten ser vi at som disipler skal vi være med å tjene.

Om vi ser at vi selv ikke er nok, kan vi ha en sunn og god tjeneste i Guds rike

Et annet poeng er at han ydmyket seg for oss, like frem til korset, og stod opp igjen som seierherre. Men Jesu ydmykhet må være et eksempel for oss. Vi må vite at vi er ikke er bedre enn vår neste, og vise det med å spre Guds kjærlighet som tjenere for hverandre og Gud.

Bønn

Gode Gud, lær oss med ditt ord og la oss stadig se mer av din vilje. Vi ber om å finne vår tjeneste i ditt rike. Jesus, la oss være ydmyke når vi tjener deg. Hjelp oss å huske at uten deg blir det ingen god tjeneste. Hellig Ånd, fyll oss med kraft og mot, slik at vi kan møte mennesker rundt oss med Guds gode kjærlighet.

Jeg tror vi trenger å ta med oss ydmykheten inn i vår tjeneste. Om vi ser at vi selv ikke er nok, at vi trenger Gud i tjenesten for å lykkes, kan vi ha en sunn og god tjeneste i Guds rike. Teksten minner oss om at vi skylder Gud å tjene han, for ved Jesus tjente han oss først.