Yoga eller ikke yoga?

Yoga eller ikke yoga?

Hvordan skal kristne forholde seg til yoga?

Spørsmål og svar:

Lurer du på noe? Send inn spørsmålet ditt til iTro@nlm.no, eller på facebooksida vår. Eller kanskje finner du svar i Spørsmål og Svar-spalten vår.

Spørsmål:

Jeg er blitt veldig glad i treningsformen yoga, men er i det siste blitt litt i tvil på om det er ok for meg som kristen å drive med det. Hva tenker dere om dette? Hvordan skal vi som kristne forholde oss til yoga? Jeg mener at i som kristne bør være bevisste på hva vi fyller oss med, men at vi samtidig ikke skal være paranoide. Er som sagt blitt glad i denne treningsformen fordi jeg kjenner at det gjør godt for kroppen, men ønsker ikke å fylle meg med/bruke tid på noe som ikke er godt.

Takk for spennende  spørsmål. Treningsformer som yoga og pilates har blitt veldig populære de siste årene, og mange finner mye glede av dette.

Selv har jeg  noe ulike erfaringer med yoga. Som fysioterapeut har jeg blitt introdusert for yoga både gjennom jobb og studie, og jeg ser at det er store forskjeller på hva de ulike instruktørene og aktørene som tilbyr yoga, legger i konseptet yoga.

Andre yogaaktører har en klar link til hinduisme

Noen instruktører ser  på yoga som en form for avspenning, der fokus er på pust, å øke fleksibiliteten i kroppen, samt på avspenning av muskulatur. Denne «type» yoga er ofte preget av en konkret og anatomisk innfallsvinkel. Den er ikke preget av ulike yogastillinger med navn eller fokus på energier og krefter, men fungerer mer som en blanding av uttøying og styrketrening. Avspenning og fokus på pust er i seg selv er en god ting å gjøre for kroppen, spesielt i en hverdag som for mange er preget av stress og smerter.

Bibelen er klar på at det er en åndelig kamp i himmelrommet

Andre yogaaktører har  en klar link til hinduisme, til energier og krefter som vi ikke helt vet hvor kommer fra. I slike yogatimer finner man ikke bare de fysiske øvelsene, men også element av «chanting», en form for synging som har klare røtter i buddhismen. Man finner også element av ulike bønnestillinger. I slike tilfeller synes ikke jeg at man som kristen skal hive seg med på det som skjer. Jeg tror ikke det er riktig av en kristen å hive seg med på bønn og påkallelse, selv om det foregår på et heller uskyldig treningssenter.

Man skal ikke  undervurdere hvilken effekt det kan ha å påkalle åndskrefter. Bibelen er klar på at det er en åndelig kamp i himmelrommet, og det ikke er likegyldig hvordan vi forholder oss til dette. Første bud sier «du skal ikke ha andre guder enn meg». Derfor mener jeg at visse element i yoga ikke passer for kristne, for eksempel chanting og tilbedelse.

Man er ikke avhengig av å trene yoga for å bli myk eller sterk

Betyr det derfor  at man skal forkaste alt som heter yoga og pilates? Jeg synes det er vanskelig å konkludere på dette spørsmålet, da jeg har sett så mange ulike former for yogapraktisering. Selv mener jeg at den første formen for yoga er mulig å delta på for kristne. Man kan aldri se bort fra røttene til yoga, som er i new age-tradisjon, men i årenes løp ser det ut til at noen former for yoga har blitt rimelig strippet for dette. På den andre siden, dersom man kommer borti yoga med religiøse element, tror jeg vi skal holde oss borte fra dette.

Dersom du har  lyst til å bruke yoga som en treningsform, vil jeg oppfordre deg til å sjekke ut tilbudet før du går på en time. Dersom du går på yoga på treningssenter kan du ofte lese på nettsidene på forhånd. Snakk gjerne med instruktøren, og be han/hun fortelle om hva timen innebærer. Spør gjerne også hvor vedkommende har lært yoga, og hva han/hun legger i konseptet.

Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg

Dersom du synes  alt dette blir for komplisert, er det helt ok å la være å trene yoga. Man er ikke avhengig av yoga for å bli i god form, sterk, puste riktig eller klare å slappe av i musklene. Dersom du har et mål om dette, finnes det flere yrkesgrupper som kan gi gode råd og øvelser, for eksempel en fysioterapeut eller en idrettspedagog.

Til slutt vil  jeg bare minne om 1. Korinterbrev 6,12 og 23:

«Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp.»