σαρξ = kjød/kjøtt/kropp

σαρξ = kjød/kjøtt/kropp

Hva betyr kjød eller kjøtt i Bibelen?

Det Nye Testamentet er skrevet for ca to tusen år siden, og det er skrevet på gresk. Den gresken som ble brukt i antikken er ikke det samme språket kelneren snakker på Kreta idag, på samme måte som den norsken som var for to tusen år siden ikke er det samme språket vi bruker i dag. Det offisielle språket på Jesu tid og det språket Bibelen er blitt skrevet på kaller vi i dag koinégresk, eller bare bibelgresk.

Det er ikke alltid like greit å finne ett ord på norsk som har helt den samme betydningen som ordet hadde på gresk. Ett eksempel er bibelens bruk av ordet kjød eller kjøtt (σαρξ på gresk). Måten dette ordet blir brukt kan virke litt merkelig for oss, nettopp fordi vi ikke bruker ordet på helt samme måte.

Ordet kjød/kjøtt kommer av det greske ordet Sarks (σαρξ) og under her kan du se fem forklaringer på hva ordet betyr, med et bibelvers på hvert punkt som eksempel. I tillegg kan du se hvordan de to vanligste bibeloversettelsene har valgt å oversette verset. Oversettelsene er Norsk Bibel 88 (NB) og Bibelselskapets NT 05.
Sarks/ σαρξ


1. Materialet som dekker bena til et menneske eller en dyrekropp: Kroppen (Rom 2, 28)
NB: Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, påkjødet
NT05: …og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, påkroppen

2. Den fysiske kroppen somfungerende enhet , kropp, fysisk kropp (Gal 4, 13)
NB: …på grunn avskrøpelighet i mitt kjødjeg…
NT05: …på grunn av ensykdomjeg…

3. En som er eller blir et fysisk vesen,levende vesen med kjøtt (Luk 3, 6)
NB:Og altkjødskal se Guds frelse
NT 05: Og allemenneskerskal se Guds frelse

4. Menneskelig/ slekts forbindelse,menneskelig natur (Rom 4, 1)
NB: Abraham vårfar etter kjødet
NT 05: Abraham vårstamfar

5. Denutvendige siden av livet (1. Kor 1, 26)
NB: …vise etterkjødet
NT 05: …vise ettermenneskelige mål
Sarks betyr altså kjød/ kjøtt, men det ikke alltid er like greit å bare oversette det direkte. Det har flere nyanser, og det er ikke alltid naturlig å skrive kjøtt i det hele tatt (se eks nr 3). Det er et krevende arbeid å oversette Bibelen.

For de interesserte
I de fem punktene her kan du se to forskjellige måter å oversette Bibelen på: Konkordant (Norsk Bibel) og idiomatisk (NT 05). Den konkordante oversetter sarks meget konsekvent til kjød, mens NT 05 prøver å forstå hvilken betydning kjød har i den settingen det står i.

Noen steder er den beste oversettelsen kjød/ kjøtt. NT 05 bruker ikke kjød, men har heller valgt å bruke kjøtt. (Rom 7, 18)

Foto:Oberazzi on flickr.com

Tema på iTro i oktober er kropp.