3 måter du kan overleve som kristen på VGS

3 måter du kan overleve som kristen på VGS

– Mitt råd er å ikke være redd for innvendinger fra klassekamerater. Jeg tror Jesus er sannheten, og sannheten vil jo seire til slutt.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det er ikke alltid lett å være kristen på videregående. Det var i alle fall det ti kristne elever i tredjeklasse på videregående fortalte meg. Tredjeklassingene hadde veldig ulike opplevelser fra tre år på videregående skole. Det fant jeg ut da jeg skrev min masteroppgave om «Aktive kristne på videregående».

Utfordrende å være kristen på VGS

Alle jeg intervjuet gikk på offentlig videregående. Noen veldig få synes livet som kristen på skolen var lett, mens flertallet av de jeg spurte ga eksempler på at det kunne være veldig utfordrende å være en tydelig kristen i møte med venner, lærere og skoleledelsen.

De stille kristne ser ikke nødvendigvis på tro som noen privatsak, men i praksis blir den det.

Etter at jeg hadde skrevet ned, ordrett, over ti timer med intervjuer, analysert og grubla, fant jeg et mønster. De kristne valgte én av tre strategier for å overleve som kristen på videregående. Disse strategiene gikk noe inn i hverandre, men de valgte stort sett én av dem.

De tre strategiene var:
  1. De gladkristne er ikke så redde for å møte kritikk og negativitet, men kan smile det bort. De snakker gjerne om alle de gode erfaringene de har gjort som kristen. Hva som er rett kristendom, blir fort litt mindre viktig.
  2. De stille kristne liker ikke når kristen tro møter negativitet og kritikk. Dersom man ikke sier noe, blir det heller ikke et problem. De stille kristne ser ikke nødvendigvis på tro som noen privatsak, men i praksis blir den det.
  3. De apologetiske kristne er ofte litt skoleflinke, men ikke alle trenger å være det. De er veldig glade i kritikk og spørsmål om kristen tro. De benytter skoleprosjekter, stiler og friminutt til å presentere en kristen virkelighetsforståelse for medelevene sine. Klarer de ikke å svare på et spørsmål fra en medelev, prøver de å finne det ut selv.

Gud er Gud – uansett hvilket område av livet mitt det gjelder, enten det gjelder skole, trening, i kirka eller hjemme.

Selv om disse tre måtene glir litt inn i hverandre, kan du stille deg selv to spørsmål:

  1. «Hvilken passer jeg selv inn i?»
  2. «Hvilken vil jeg (ikke) strekke meg etter?»

Sannheten vil seire

Mitt råd er å ikke være redd for innvendinger fra klassekamerater. Jeg tror Jesus er sannheten (Joh 14,6). Sannheten vil jo seire til slutt.

Derfor trenger jeg ikke å le bort spørsmålene, men jeg kan med nysgjerrighet søke svar på dem. Jeg tror også på en Gud som ikke bare er Gud over jødene. Han er Gud over alle folk, ja alt og alle. Derfor kan jeg ikke dele opp livet mitt.

Gud er Gud – uansett hvilket område av livet mitt det gjelder, enten det gjelder skole, trening, i kirka eller hjemme.

Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.