10 bibelvers om frimodighet

10 bibelvers om frimodighet

– I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.

Tema

Tema på iTro i september er frimodighet.

Saken ble først publisert 3. september 2019.

Josva 1:9

Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt du tar deg fore.

1 Johannes 3:21

Mine kjære! Dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud.

2. Timoteus 1:7

For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Efeserne 3:11-12

Dette var hans forsett fra evige tider, som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit.

Apostlenes gjerninger 28:31

Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet.

Efeserne 6:17-19

Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til en hver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium.

Salme 27:1

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for?

Hebreerne 13:5-6

La deres ferd være fri for pengekjærlighet, så dere er fornøyd med det dere har. For Han har sagt: Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?

Filipperne 1:14

Og på grunn av lenkene mine er de fleste brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler Ordet uten frykt.

Hebreerne 10:35

Kast derfor ikke bort deres frimodighet, som har stor lønn!

 

Tema

Tema på iTro i september er frimodighet.

Saken ble først publisert 3. september 2019.