82% jenter og 63% gutter føler seg ensomme

82% jenter og 63% gutter føler seg ensomme

Finner vi noe om ensomhet i Bibelen som kan hjelpe?

Psykt ensom

Tallene er hentet fra undersøkelsen ”Psykt ensom” gjort av Røde kors i 2021. Den er gjennomført for å måle hvordan pandemien har påvirket unge (16-19) i forhold til ensomhet.

Å være ensom er å kjenne på en form for utenforskap, og den har kanskje blitt enda tydeligere nå etter at ”alle” samles igjen. Det kan være virkelig gripende og vondt, og veien ut kan virke lang.

Hva sier Bibelen om ensomhet?

Ulike typer ensomhet

Det finnes ulike typer ensomhet. Noe kan vi ufarliggjøre litt, for det er nemlig helt vanlig å kjenne seg ensom innimellom. Det kan til og med være litt sunt. Kanskje trenger vi noe som pusher oss til å ta kontakt med andre, for det er ikke godt for oss å være alene (1 Mos 2,18).

Likevel, av og til stikker ensomheten dypere og preger flere deler av livet. Kanskje har du noen tanker som virkelig er tunge å bære alene? Da skal du ta det på alvor og be om hjelp. Uansett kan vi alltid finne trøst og hjelp i Guds ord.

Mine øyne er alltid vendt mot Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Vend deg til meg og vær meg nådig, for jeg er ensom og hjelpeløs. Ta bort det som tynger mitt hjerte, før meg ut av mine trengsler!
Salme 25, 15-17

David var ensom og hjelpeløs

Bibelen snakker mye om ensomhet og andre vonde følelser som kan være knyttet til det. Salmen over er skrevet av David, en av Bibelens største helter, som heldigvis også bare var et menneske. Han beskriver seg selv som ”ensom og hjelpeløs”.

Det er tydelig at David føler seg fanget i noe, i et garn av trengsler som han søker Gud for å komme ut av.

Jeg vet ikke hva ditt garn består av, hvorfor du kjenner deg ensom, men jeg vet at det alltid er godt å vende blikket til Gud.

Hvordan vender vi blikket til Gud?

Jeg tror på at bønn virker, at Gud gleder seg over når vi kommer til ham med stort og smått. Han har noe han vil si, og Guds ord til oss kan vi også lese i Bibelen.

Selv i vår svakhet og ensomhet vil Gud bruke oss.

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.
Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av overfor Gud.
1 Kor 1,26-29

Ensomhetens motsetning kan være å kjenne tilhørighet. At man har betydning for andre. At man kan være helt seg selv, helt ærlig og likevel elsket.

Versene fra Korinterne sier noe om at det som gir oss verdi i verdens øyne ikke alltid er det Gud ønsker fra oss. Selv i vår svakhet og ensomhet vil Gud bruke oss og vi har betydning.

Disse sannhetene kan vi hvile i.

 

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

twenty20

Psykt ensom

Tallene er hentet fra undersøkelsen ”Psykt ensom” gjort av Røde kors i 2021. Den er gjennomført for å måle hvordan pandemien har påvirket unge (16-19) i forhold til ensomhet.