Å være voksen

Å være voksen

Når blir man voksen?

Tema

Tema på iTro i august er «vekst».

Hva vil det  si å være voksen?Hvordan blir man voksen? Har det med alder å gjøre? Er vi voksne når vi er konfirmert? Eller når vi er 18?Eller er det andre ting som gjør at vi blir voksne?Hvem er voksne? Hvem er ikke voksne? Er jeg voksen?

Blir man noen gang voksen?

Da jeg var 10 var jeg sikker på at jeg skulle føle meg voksen når jeg ble 20. Seinest.

Når ei på  snart 80 stiller det spørsmålet begynner jeg jo å lure. En ting er at jeg ikke føler meg voksen. Men at man fortsatt ikke føler seg helt voksen når man nesten er 80 år er litt rart. Samtidig er det kanskje forståelig. Da jeg var 10 var jeg sikker på at jeg skulle føle meg voksen når jeg ble 20. Seinest. Det skjedde ikke. Og så har jeg sett noen varsellamper blinke når mamma og pappe fortsatt regner seg selv som ungdom. Kanskje skjønner man aldri selv at man har blitt voksen? Og kanskje det er forskjell på å være voksen og føle seg voksen? Og er det forskjellige måter å være voksen på?

Dette er altså et spørsmål som får oss til å stille enda flere spørsmål. Se hva folk i Oslo svarte da vi stilte de spørsmålet: «Når blir man egentlig voksen?»

Å bli voksen  handler også om ansvar. Om ansvar man får, og om ansvar man tar. Om opplevelser man har hatt frivillig eller ufrivillig. Det var interessant å høre hva disse folka sa om temaet. Og når René sier at vi må tørre å bli voksne. At vi må være modige. Tørre å si ja. Og si nei. Da får jeg lyst til å høre på ho.

Film/foto:  Bård Bøe