Alder – ingen hindring

Alder – ingen hindring

Autoriteten til Timoteus lå i oppdraget fra Kristus, ikke i antall grå hår. 

Tema

Tema på iTro i oktober er «Al…»

Timoteus var nok en av de som fikk jobbe tettest på Paulus.

Da Timoteus var ca 20 år gammel kom Paulus innom hjembyen hans Lystra. Både i Lystra og til og med i nabobyen Ikonium hadde de kristne veldig mye godt å si om Timoteus.

Det endte opp med at han fikk være med på tidenes ledertrening med Paulus. Han ble en av Paulus sine nærmeste medarbeidere og står oppnevnt som medforfatter til hele seks av Paulus sine brev.

Hvem var denne karen til å si hva de skulle gjøre eller ikke?

«La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» (1 Tim 4:12)

 

Når Paulus skriver Første Timoteus’ brev kan vi anta at Timoteus er blitt nærmere 35 år gammel kanskje. «Ung» er med andre ord ikke det samme som «ungdom», men 35 er nå fortsatt ganske ungt for en forsamlingsleder.

Dette var ikke en ungdomsforsamling heller, han skulle lede en forsamling med masse folk som var eldre en ham. For mange av de eldre i menigheten var nok dette tungt å svelge. Hvem var denne karen til å si hva de skulle gjøre eller ikke?

Han skulle være en ordets gjører, ikke bare dens hører

«Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.» (1 Tim 4:15-16)

 

Som «forsamlingsleder» hadde Timoteus ansvar for skriftlesningen, formaningen og undervisningen. Altså, gudstjenesten, sjelesorgen og forkynnelsen.

Det er ingen tvil om at Timoteus var en skarp kar. Han hadde som sagt godt rykte på seg allerede som ung og kjente godt til de hellige skriftene allerede som lite barn.

Likevel var det ikke en menneskelig visdom som skulle bære Timoteus gjennom tjenesten. Han skulle være en ordets gjører, ikke bare dens hører. Med ydmykhet skulle han utføre tjenesten og være et forbilde for de kristne i sin livsførsel.

Autoriteten hadde han fra oppdraget han hadde fått fra Kristus. Alderen var kanskje en utfordring for menigheten å akseptere, men det var ingen hindring for Timoteus.

Vi kristne ser ut som sauer forfra og som hyrder bakfra

Nå er jeg ingen forsamlingsleder slik som Timoteus, men dette er likevel noe som er aktuelt i mitt dagligliv også. Du har kanskje hørt bildet om at vi kristne ser ut som sauer forfra og som hyrder bakfra?

Vi har alle noen kristne forbilder som vi følger – som er våre hyrder. På samme måte er det noen bak oss som har oss til forbilde.

Slik du blir formet av andre kristne sin livsstil, er du også med på å forme en annens livsstil. Hvis man først tenker over det er det litt småskummelt, men det er noe vi bør være klar over.

Hvordan jeg forholder meg til ordet har noe å si for meg, men også for de som følger meg. Dette er noe som gjelder for hver og en av oss uansett alder. Gjør deg selv bevisst på dette. Hvem følger du? Hvem følger deg?

Foto: Davidlohr Bueso @ flickr