Alle folk og nasjoner skal prise ham

Alle folk og nasjoner skal prise ham

Å være én blant 5300 kristne fra 198 land som alle er involvert i å utbre Guds rike på jord er helt spesielt.

Aldri før har jeg opplevd å være del av noe så omfattende. Det føles som om hele verden er samlet – verden i miniatyr selvfølgelig – og at vi lever sammen i det fellesskapet Gud har tenkt. “Folk fra alle nasjoner og tungemål skal prise Ham”, står det i Bibelen. Kanskje er dette forsmaken på dagen vi alle skal stå foran Lammets trone? Jeg gleder meg!

Gud har velsignet alle med en etnisk tilhørighet

– «Etnisitet» er en gave fra Gud. Menna Machreth, ei ung jente fra Wales som snakket under temasamlingen “Ethnicity and the Mission of God” i ettermiddag, mente at Gud har velsignet alle med en etnisk tilhørighet. Hva mente hun egentlig med det? På 1600-tallet oversatte misjonærer i hennes hjemland Bibelen til walisisk og satte i gang leseopplæring slik at alle skulle få lese Bibelen på sitt hjertespråk. Gud snakket nå walisisk. Senere kom derimot engelskmennene og tok over styringa og den kristne tro ble forbundet mer og mer med undertrykkelse og maktovergrep. Én etnisk gruppe dominerte over en annen og undertrykte deres kultur og språklige identitet.
Etnisitet handler altså om hvilket folk man tilhører, hvilket språk man snakker og kulturelle uttrykk knyttet til dette.

Noen mener at det i dag er en fordel at engelskmennene dominerte store deler av verden siden folk i dag over hele verden kan kommunisere seg i mellom på engelsk. Kanskje er det en fordel, men det har ikke skjedd uten skampletter i historien. I dag er det nesten ingen som bruker walisisk; det er engelsk som er det offisielle, “kule” språket.
Hvorfor beholde walisisk? Hvorfor være så opptatt av å bevare sitt eget språk og sin egen etniske tilhørighet? På hvilken måte er dette en velsignelse?

Gud er mangfoldets Gud

Gud er mangfoldets Gud, ikke de uniformertes Gud. Folk fra alle tungemål og nasjoner skal en dag tilbe foran Guds trone, selv om noen tror at vi skal tilbe på “engelsk” (les: englenes språk…).

Jeg elsker å nbsp;høre folk snakke på andre språk. Spansk, portugisisk og selv språk jeg ikke forstår er som musikk i mine ører. Og er det musikk i mine ører, hvor vakkert klinger det da ikke for Gud!? Jeg tror Gud jubler av glede når han hører mennesker tilbe og uttrykke sin lidenskap for Ham ifra hjertet – på sitt eget språk.

Foto og film: Fraintomission.no

 

Finn Olav Jøssang befinner seg for øyeblikket i Cape Town, Sør-Afrika, på en gigantisk misjonskonferanse som heterLausanne III. Der skalkristne fra hele verdendiskutere hvordan man best kan drive misjon i årene fremover.

Denne teksten blogger Finn Olav på nettstedetintomission.no. Vil du følge med på hva som skjer under konferansen erintomission.nostedet å sjekke ut. Der finner du flere blogginnlegg, filmer og mye mer.