Bak evangeliseringen

Bak evangeliseringen

Det er noen ting som kan bli liggende mellom linjene når vi snakker om evangelisering.

Tema

Tema for iTro i november er «Evangelisering».

Sånne ting vi bare antar er selvsagt. Ting vi tenker at vi har på plass. Ting vi bare nevner så vidt. Ting vi fort glemmer likevel. Hva ligger bak evangeliseringen? Uansett om det det er snakk om gateevangelisering eller relasjonsbygging, er hvorfor og hvordan det gjøres like viktig som hvasom gjøres.

Evangelisering: Check
En ting som kan skje er at vi blir så fokusert på «oppgaven» at vi glemmer hvorfor vi skal gjøre den, og ikke minst hvordan. Det kan bli noe vi bare ønsker å få gjort, noe vi får lyst til å mestre, noe som kan gjøre at vi setter oss selv høyt, med hjertet på feil plass. Det vi ønsker blir å fortjene noe ovenfor Gud, eller få ære og skryt, og beundrende kommentarer fra andre mennesker.Jeg tror evangeliet kan nå hjerter uten at det kommer fra hjertet, men det er på grunn av Gud. Og har jeg hjertet på feil plass, har jeg fortsatt et problem.Når vi skal unngå at evangelisering blir et punkt på checklista kan vi plutselig havne i neste punkt.

Evangeliseringen er noe vi får vokse i

Setter den på vent
Vi legger hele evangeliseringen på hylla. Vi er ikkke klare for å innrømme det, men det er det vi har gjort. Vi liker best å si at «vi prøver å finne ut av det», men det blir ikke prioritert. Det blir noe vi muligens skal gjøre en dag, bare ikke nå.

Evangelisering er ikke umulig. Selv om ordet virker stort og skummelt, kan vi gå skritt for skritt. Og Gud leder oss ikke inn i feller. Han blir med hele veien.Evangeliseringen er noe vi får vokse i.

Av nåde
Gud har skapt oss. Synd kom inn i verden. Vi synder. Derfor kan vi ikke ha med Gud å gjøre. Ikke uten Jesus. Gud, vår Far i himmelen, sendte Jesus for at vi kan leve evig med Gud, i en relasjon til han. Ingen ting av dette har vi klart å fortjene på noe vis, heller tvert imot. Det er en gave. Jesus er den største nådegaven. Og det er til Guds ære vi dypest sett evangeliserer. Aldri fordi vi får en stjerne i boka, eller en klapp på skulderen. Men fordi vi vet hva Gud har gjort for oss. Og hva han har gjort for alle.

Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender

Evangelisering er misjon. Det handler om å fortelle gode (ekstremt gode) nyheter videre. Og det handler om å gjøre det med hjertet på rett plass. Eller rettere sagt, med blikket på rett plass:

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.

Hebr 12,1-3

Ill.foto: © sergign – Fotolia.com