Bønner fra Bibelen

Bønner fra Bibelen

Vi kan be bønner som Gud har gitt oss.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Noen ganger er det fint å be noe som er bedt før. Noe som er ferdig formulert. Da er det genialt å gå til Bibelen.

Men det er ikke nødvendigvis enkle bønner å be. De handler ofte om å bli forandra. Om å bli mer lik Jesus.

Gjør ferdige bønner til dine egne

Det er kanskje nettopp det som gjør det så bra å be bibel-bønner. De har allerede rett fokus. De er etter Guds vilje.

Noen ganger kan det føles upersonlig å be en «ferdig» bønn. Da kan det være lurt å gjøre den til sin egen. Det kan man gjøre ved å enten be bønnen med egne ord eller ved å utdype bønnen, slik at man helt konkret trekker den inn i sitt eget liv.

Det er heller ikke dumt å ha en liten bønneplan. Den kan for eksempel gå ut på å velge seg en bønn, og be den en uke, eller kanskje en måned.

Noen bønner fra Bibelen

Det er mange steder du kan finne ferdig skrevne bønner fra Bibelen, her er noen eksempler:

Efeserbrevet 1,17-19

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud og kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende han kraft er hos oss som tror.

Efeserbrevet 2,14-21

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.

Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.

Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

Vår Far/Matteus 6,9-13

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Jabes’ bønn (1. Krønikerbok 4,10)

Jabes påkalte israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

Salme 51,12

Herre skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!

Denne saken ble først publisert på iTro.no i 2016.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.