Hvis vi skuer ned i Ordet og lener oss på det, vil det forandre oss

Hvis vi skuer ned i Ordet og lener oss på det, vil det forandre oss

Er du en glemsom hører eller en gjerningens gjører? Og vet du at du kan hvile i at Bibelen er Guds gave?

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ordet».

Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. (Jakob 1,25)

Hva hører du når du leser dette verset? Motsier Jakob at man blir frelst bare av nåde? De fleste må vel si seg enig i at et liv ikke kan leves uten å gjøre noe med kroppen. Altså gjør vi gjerninger. Vi gjør nemlig gjerninger hver dag. Når vi står opp av sengen om morgenen eller går for å lage oss mat på kjøkkenet. Her står det ikke enda en av disse: «Dette må du gjøre for å bli frelst». Jakob vil vise oss at om vi lener oss på ordet, så vil det forandre oss.

Se nøye

Ser vi i den gamle oversettelsen av dette verset, fra 1988, er ordet «ser» oversatt med «skuer».

Når man skuer inn i noe, betyr det at man bøyer seg ned ved siden av, og betrakter det nøye, sier Erling Ruud i Bibelverkets fortolkning til Hebreerbrevet og Jakobs brev.

Noen liker å lese lange tekster, mens andre liker best å grunne litt mer på Ordet. Det er lite i Bibelen som sier at alle må lese hele Bibelen på ett år. Les det du ønsker, og ikke forvirr deg selv med å lese ting i Bibelen du ennå ikke forstår. «Alt har sin tid» (Forkynneren 3,1), og Jesus ventet på at tiden var inne alle sine 33 år, til han sa: «Timen er kommet» (Johannes 12,23).

Ordet vil forandre oss

Hvis det plager deg at det er noe du ikke forstår i Bibelen, spør han som skrev den. «Dere har ikke, fordi dere ikke ber», som det står i Jakob 4,2. Han har lyst til å vise deg.

Hvis vi skuer ned i Ordet og lener oss på det, vil det forandre oss.

Når vi leser «tro» i Bibelen, betyr det greske ordet ikke bare tro, men også «tillit». Vi lener oss på Ordet, med tillit til Gud. Det er nemlig den tilliten til Gud, som frelser oss – tilliten til at Jesus døde, og tok vår synd på seg. Denne tilliten er noe vi i oss selv faktisk ikke klarer, men noe Gud gir oss.

Et forandret hjerte

Det vil først forandre hjertet, som da igjen forandrer våre gjerninger, som det står om i Lukas 6,45:

Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det hjertet er fullt av, det sier munnen.

Dermed forstår vi at den som skuer, altså betrakter nøye, inn i Ordet, og fortsetter med det, han blir ikke en glemsom hører, men en gjerningens gjører. Altså blir vi forandret av Ordet, ikke av vår egen prestasjon, men gjennom Guds nåde. «Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning» (Jakob 1,25).

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i februar er «Ordet».