Bundet

Bundet

- men fri!

Har du av og til nølt når du sier at du er kristen, eller når du skulle forklare hvorfor du ikke banner? Har du følt deg dum når du blir spurt om hva du gjorde i går, og du har svart at du var på møte eller i bibelgruppe?

Har du vært nødt til å forklare hvorfor du ikke drikker alkohol? Har du videre måttet overbevise noen om at det faktisk går an å ha det gøy sammen med venner uten å drikke seg full? Har du måttet begrunne hvorfor du vil vente med å ligge med kjæresten din? Og videre at dere faktisk ikke skal bo sammen før dere er gift? Har du også måttet forsvare at du har forlovet deg i ung alder og at du tror at dere to skal leve sammen til døden skiller dere ad?

Du som kristen skalikke være helt lik alle andre i verden

Da har jeg en ting å si til deg: Du er ikke alene.

Faktisk, så tror jeg svært mange av oss kristne har vært i tilsvarende situasjoner. Selv om det ikke alltid er like lett, skal du som kristen ikke være helt lik alle andre i verden. Gud har gitt deg noen retningslinjer som Han vil at du skal følge. Det kan av og til koste utrolig mye å si at du er kristen, særlig hvis du er i en setting hvor ingen andre deler samme tro. Det kan også være vanskelig å la være å banne når den språkbruken florerer på TV, Internett og i folks dagligtale. Dette med å være ærlig og si at du skal eller har vært på et kristent arrangement, kan også være krevende til tross for at arrangementet var utrolig gøy. Likevel kan det hende at det rett og slett ikke høres så kult ut. Heller ikke det at du ikke drikker alkohol eller ønsker å flytte inn med eller ligge med kjæresten før du er gift. «Det hører ekteskapet til» kan nok av og til bli litt for prektig for andre å forstå.

Faktisk har jeg aldri i livet følt meg så fri som jeg er med han

Du skal ikke banne eller misbruke Guds navn, du bør gå på møter for å få «påfyll» og treffe andre kristne, du skal ikke drikke deg full og du skal ikke bo eller ligge med kjæresten før du er gift. Det kan høres utrolig kjedelig ut, men faktisk så er det til ditt og andres beste. Gud er hellig og ønsker at du skal lyde Han. Det du skal vite er at når du står ovenfor vanskelige spørsmål eller situasjoner i livet, vil Han at du skal lytte til Han og Hans retningslinjer.

Egentlig er dette helt fantastisk. Vi har en Gud som bryr seg om oss, og som vil oss kun det beste. Som gift er jeg «bundet» til Magnus, det vil si at jeg alltid skal komme hjem til han, ikke skal være flau over han, ikke snakke stygt om han til andre, ikke være utro mot ham eller forlate han.

En torsdag i måneden er det jentesnakkmed her på iTro.

Like ofte blir detguttesnakk, med Hans Arne Sanna.

Her tar vi opp alt det som jenter og gutter er opptatt av. Fra jente til jente, og gutt til gutt. Har du noe du ønsker å spørre jentesnakk eller Håvard om kan du sende en epost tiliTro@nlm.nosetter vi dere i kontakt med hverandre. Har du et tema du vil de skal skrive om – tips i vei!

Dette kan også høres kjedelig ut, men faktisk har jeg aldri i livet følt meg så fri som jeg er med han. Sammen med han føler jeg meg trygg og sammen med han kan jeg være meg selv helt og fullt. Som kristne er vi bundet av lovene og budene Gud har gitt oss, men samtidig er vi fri i Jesus. Til frihet har Kristus frigjort oss (Gal 5,1), derfor har du absolutt ingen grunn til å nøle når du sier at du er kristen!

Hilsen Jentesnakk
-ernæringsfysiolog

Ill. foto: OwlLens på flickr

_______________