Da Gud sendte Jesus

Da Gud sendte Jesus

Hva vil det si?

Tema

Tema på iTro i juni er sendt.

Dette kan vi ikke forstå uten å si litt om treenighetslæren, skapelsen og syndefallet. Gud er en. Samtidig er han tre personer. Disse personene eksisterer i et evig gjensidig kjærlighetsforhold. Slik er Gud Fader, Sønn og Hellig Ånd.

En gang skapte  Gud verden og menneskene. Guds plan var at også de skulle leve i fellesskap med ham. Men – de to første menneskene gjorde opprør mot Gud. De ødela forholdet til ham, både for seg selv, og hele menneskeheten. Som følge av dette ble alle mennesker lagt inn under syndens makt og Guds dom.

Gud tok på seg å være menneske, samtidig som han fortsatte å være Gud

Den personen i  Gud som kalles Sønnen, er satt til å dømme menneskeheten på den siste dag. Samtidig sier Bibelen at nettopp han ble sendt for å frelse oss fra dommen. Gud tok på seg å være menneske, samtidig som han fortsatte å være Gud. Han fikk navnet Jesus, som betyr frelser. Slik sendte Gud seg selv til verden.

Bibelen sier at Gud forlikte verden med seg selv ved Jesus Kristus. (2. Kor 5. 19). Et forlik mellom mennesker opprettes ved at stridende parter møtes og kommer frem til en løsning der begge gir etter. Da Gud forlikte seg med verden, gikk det annerledes for seg. Gud tok på seg å opprette forlik, uten å trekke oss inn som motpart i saken. I stedet ble det en annen ordning. Da forliket skulle opprettes, møtte Jesus Guds Sønn som vår representant. Da fant et underlig møte sted i den treenige Gud. Da tok Jesus Guds Sønn på seg å gjøre opp alt det du skylder. Han tok på seg straffen for dine synder, og døde på korset i stedet for deg under Guds dom. Da ble det opprettet fullkomment forlik, ikke bare mellom deg og Gud, men også mellom Gud og alle mennesker.

Forliket er opprettet, men ikke alle mennesker har fått del i det

Når Gud har  gjort alt dette, er det bare en ting å si til deg: Det du har gjort mot Gud, kan du legge bak deg. La deg forlike med Gud! Siden Jesus har gjort opp for deg, skal du få leve sammen med ham uten å tenke på at skylder noe. I stedet kan du la dine tanker fylles av noe annet. Forliket er opprettet, men ikke alle mennesker har fått del i det. Saken er nemlig at alle må tre inn i det som enkeltpersoner ved å ta imot Jesus Kristus i tro.

Hvordan kan noen  ta imot forliket dersom de ikke får høre om det? Svaret er gitt i Bibelen. Jesus sender oss som tror på ham for å innby mennesker til å ta imot. Vi skal si noe mer om hva dette innebærer i neste leksjon.

Ill.foto: AKZOphoto på flickr