Unnskyldninger

Unnskyldninger

Mine unnskyldninger om at jeg ikke er god nok begrenser ikke Gud.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Veronika Vegge (22) fra Konsmo.

Herrens ord kom til meg, og det lød så:

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg; til profet for folkene satte jeg deg.» Men jeg svarte: «Å Herre Gud, jeg duger ikke til å tale; jeg er så ung!» (Jer 1,4-6)

Det er ikke meg selv som er avgjørende, for det handler om Gud

Jeg tipper du  også føler deg liten noen ganger. Gud møtte Jeremia og kalte han til å være profet, men Jeremia mente at han ikke var god nok. Han kom med unnskyldningen at han var for ung. Når jeg er utenfor min komforsone, kommer jeg med mange unnskyldninger for å slippe det jeg tror Gud vil at jeg skal gjøre eller si. Unnskyldningene handler om hva jeg ikke kan og ikke vil. Jeg tenker på meg selv.

Men det er ikke meg selv som er avgjørende, for det handler om Gud. Gud sier at vi ikke skal komme med slike unnskyldninger som at jeg er for ung. Han sier til Jeremia: «Alle jeg sender deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg.» (Jer 1,7-8)

Han jeg tjener har all makt i himmel og på jord

Gud har skapt  meg og han vet hvem jeg er. Han har frelst meg og han kaller meg til å følge han. Jeg kan ikke begrense Gud. Han jeg tjener har all makt i himmel og på jord! Han som ber oss om å gå å gjøre alle folkeslag til disipler, han lover å være med alle dager inntil verdens ende (Matt 28, 19).

Bønn

Kjære Gud,
takk for at vi får følge deg, du som har all makt.
Takk for at du lover å være med oss og fullføre den gode gjerningen som du begynte i oss.
Amen

«Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.» (Fil 1, 6)