Da Jesus sendte oss

Da Jesus sendte oss

Vi har blitt sendt av Jesus. For de fleste kristne betyr det til dem de omgås til daglig, på arbeidsplass, skole og studiested.

Tema

Tema på iTro i juni er Sendt.

Arne Helge Teigen jobber påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen»På sporet av sannhet«.

 

«Liksom Faderen har sendt meg sender jeg dere»(Joh 20,21)

På samme måte som Jesus ble sendt til verden, blir også vi som tror sendt. Likheten handler særlig om én sak, nemlig forliket mellom Gud og mennesker. Jesus ble sendt for å ta på seg alt som måtte gjøres for å opprette forliket. Vi sendes for å innby mennesker til å ta imot forliket Gud har gjort ferdig gjennom Jesus. (2 Kor 5,20).

Vi skal fortelle mennesker om det Jesus har gjort

Hvordan skal vi  gå frem for å gjøre dette? Svaret er enkelt. Vi skal fortelle mennesker om det Jesus har gjort. Når mennesker hører om Jesus kommer de til tro på ham. Det store problemet for mange er at de ikke har hørt om Jesus, og derfor lever uten Gud og uten håp i verden.

Det blir sagt at ca 6 500 av jordens 14 000 folkeslag ennå ikke er nådd med evangeliet. Det dreier seg om folkegrupper i avsidesliggende områder, folk i land der kristen virksomhet er forbudt osv. I tillegg kommer alle de som lever der det har vært drevet kristen virksomhet og misjon i flere år. Her treffer man stadig på mennesker som ikke har fått innsikt i frelsen. Ja, dette skjer også i Norge. Mange, også i kristne miljøer, er ganske ukjent med hva Jesus har gjort for dem.

Jesus sender oss  inn i verden for å vitne om hans frelse. Dette er misjonens hovedoppgave. Samtidig er kristne også sendt for å gjøre gode gjerninger. Misjonen omfatter derfor også arbeid som sikter på å hjelpe enkeltmennesker i nød. Dette er en nødvendig følge av Jesu ord om at troen følges av gode gjerninger.

Man er utsending for Jesus der man er

Mennesker som følger  Jesus kan komme til å skille seg ut. Noen blir for eksempel møtt med skuldertrekk når de sier at de ikke vil leve sammen på uforpliktende måte i et samboerskap. Som kristne er vi likevel kalt til å ta valg i samsvar med Guds ord. Det hører med til det å være sendt av Jesus. De som tar disse valgene vil oppleve velsignelse av det.

Det merkelige er at et liv som bestemmes av Guds ord gir anledning til å vitne om Jesus. Folk spør jo hvorfor man velger å leve som man gjør. Da kan man ikke svare uten å vise til sin tro på Jesus. Slik virker vitnesbyrd og liv sammen. Noen blir misjonærer og reiser til andre land for å vitne om Jesus.

De fleste kristne  er imidlertid utsendinger til dem de omgås til daglig, på arbeidsplass, skole og studiested. Det er ikke mulig for oss å si hva som betyr mest. Det som er viktig er å være bevisst på at man er utsending for Jesus der man er.

Foto: One From RM på flickr.com