Derfor er jeg kristen

Derfor er jeg kristen

Det er sammen med Jesus at jeg virkelig blir et menneske.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

Frank Ole Thoresen er ansatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som bl.a. driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Jeg kan gi mange ulike grunner for at jeg er kristen. Jeg kan forsøke å forklare det intellektuelt, jeg kan ta utgangspunkt i egen erfaring, eller jeg kan forklare det rent sosialt. Alt dette vil gi mening.

p>

For å begynne  med det siste vokste jeg opp i et hjem hvor jeg lærte om Jesus fra jeg var liten. Jeg ble båret til dåpen i et kirkebygg og vokste opp på et bedehus. Noen valg ble gjort for meg i unge år. Min familie var kristne. Det var en trygg og god inngang til livet, men det gir ingen egentlig grunn til å være kristen i voksen alder.

Det er sammen med Ham at livet faller på plass

Ole Hallesby var  en norsk kirkeleder som levde for noen tiår siden. Han sa en gang at han ble kristen for å bli et menneske. Hva betyr det? Er man ikke menneske dersom man ikke tror på Jesus? Jo, det er man selvsagt. Likevel sier dette noe veldig viktig. For noe av det som gjør oss mennesker annerledes enn alle andre skapninger er nettopp det at vi er skapt til å ha fellesskap med Gud.

Gud som har skapt alle ting, og som er over og utenfor alt det skapte, han har gitt meg livet og ønsker å ha med meg å gjøre. Derfor er det først når jeg lever livet sammen med Jesus at jeg lever slik livet mitt var ment. Det er sammen med Jesus at jeg virkelig blir menneske. Det er sammen med Ham at livet «faller på plass». Brikkene i puslespillet hører sammen.

Live life to the Max

Det er sammen  med Jesus at jeg virkeliggjør det livet jeg er skapt til å leve. Det er sammen med Ham at jeg kan hvile og vite at alle andre viktige ting likevel er sekundære. Det innebærer at et liv uten Jesus alltid vil være halvveis – uavhengig av hvilke ambisjoner jeg har eller hva jeg måtte oppnå i livet for øvrig.

Pepsi Max ble for noen år siden markedsført under parolen «Live life to the Max«. Jeg hevder altså at det er sammen med Jesus jeg “lever livet maksimalt”. Jeg er kristen for å være et menneske som virkeliggjør det livet Gud har skapt meg til å leve. Jeg er nemlig skapt til å ha fellesskap med Gud, og dersom Gud tas ut av livet blir selve referansepunktet borte. Livet blir halvveis og ufullstendig. Samtidig er det bare sammen med Jesus jeg kan ha sant fellesskap med Gud. For sammen med Jesus møter jeg Gud uten min synd og skyld. Alt som skiller meg fra Gud er borte. Det er det maksimale livet. Det er det livet som virkelig er verdt å leve!

Foto: Espen Fretheim Johannesen