Kjærlighet og glede

Kjærlighet og glede

Noe skjer faktisk i oss når vi blir kristne. Umulige ting bli mulige!

Åndens frukt

I Gal 5,22-23 skriver Paulus om Åndens frukt:

"Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,ydmykhet og selvbeherskelse."

Da Paulus skrev brev til menighetene i Galatia skrev han blant annet om noe han kalte "Åndens frukt". Dette er ikke gjerninger vi skal prestere eller klare, men konsekvenser av at vi "vandrer i Ånden", som Paulus kaller det. Eller sagt på en annen måte, ting som skjer med oss når vi har blitt født på ny, og Gud skaper et nytt liv i oss.

Og ordet "frukt"  er nok ikke et tilfeldig valgt ord. For mensvanlig fruktkommer som en konsekvens av at greina er knyttet til et godt tre, erÅndens frukt konsekvensen av at vi er knyttet til Jesus.

Jesus forklarer dette for disiplene iJoh 15,4: "Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg."Trikset er å bli "i Jesus" eller å vandre i Ånden – altså å bruke tid sammen med Jesus, og bli preget av Guds ord. Da skjer det faktisk ting i deg, selv om du kanskje ikke merker det fra dag én.

KJÆRLIGHET

Det første Paulus  nevner når han snakker om Åndens frukt er kjærlighet. "Størst av alt er kjærligheten" skriver han et annet sted, og det er neppe tilfeldig at kjærligheten nevnes først her også.Kjærlighet er det som holder oppe og preger alt det andre. Dendanner grunnlaget for alle andre åndsgaver og kristelige dyder.

Det Paulus skriver om her er den høyeste formen for kjærlighet, den som av og til kalles agape. Den er uegoistisk, og setter andre først. Den søker ikke sitt eget, den tar aldri slutt, og den har sin glede i sannheten. Dette og mer til kan vi lese om i 1 Kor 13.

Ja, en slik  kjærlighet er nesten for god til å være sann, og det er faktisk bare ved at Ånden skaper det i oss at vi kan erfare den. Den er unaturlig for oss. Av naturen vil vi heller gjøre kjødets gjerninger, som Paulus har skrevet om like før dette (Gal 5,19-21).Det beste eksempel på slik kjærlighet er den Jesus viser mot syndere. Han ga livet sitt for oss mens vi ennå var hans fiender. Og en slik kjærlighet skaper altså Ånden også i oss.

GLEDE

En annen ting  som skapes i oss er glede. Et bibelvers mange er glad i er "Gled dere i Herren alltid!" (Fil 4,4). Dette betyr ikke at vi skal klistre på oss et falskt smil og late som om alt er topp når vi egentlig heller vil fortelle noen om problemene vi har.

Det er en  glede over alle livets gode ting, for dette er gaver fra Gud. Men det handler særlig om at vi vet at vi hører Gud til, og at syndene våre er tilgitt ved troen på Jesus. At vi har en evig glede i vente. Denne gleden er den samme som engelen forkynte da Jesus var kommet til verden (Luk 2,10-11), og det er denne gleden apostlene var tjenere for (2 Kor 1,24). Dette er ikke bare en kortvarig glede, det er en glede over at vi har navnene våre skrevet inn i Livets bok. Det er en evig glede! Og denne er det Ånden som skaper i oss.

Fortsettelse følger

Foto: © Mist – Fotolia.com