Det er på tide å gå i menighet igjen

Det er på tide å gå i menighet igjen

– Å høre til i et kristent fellesskap er livsviktig, sier Harald Hovland, pastor i Vitalkirken.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Gudstjenestelivet har for mange vært nede for telling det siste halvannet året.

Noen har kanskje deltatt på digitale møter eller blitt med på andre alternativer, som utegudstjenester i mindre grupper.

For de fleste krever det nå et aktivt valg å skulle gå på gudstjeneste igjen.

Finn deg en plass

Harald Hovland, pastor i Vitalkirken på Tøyen i Oslo, oppfordrer alle kristne ungdommer til å involvere seg i en menighet igjen nå som samfunnet åpner opp.

– Finn deg en plass, et kristent fellesskap, og plant deg der. Det innebærer at du går inn dit med livet ditt. At du blir kjent med mennesker, ikke på et overflatisk nivå, men på et personlig, dypt nivå. Det skal være et sted der du kan bli bedre kjent med Jesus og med de rundt deg.

Savnet fellesskapet

Han tror mange har erfart at de har savnet det kristne fellesskapet gjennom nedstengingen. Ikke bare den sosiale kontakten, men det å komme sammen for noe større og noe meningsfullt.

– Det siste året har jeg i større grad erfart hvorfor Gud kaller oss til fellesskap og hvorfor han sier at det ikke er godt for oss å være alene. Uten fellesskapet blir vi fort navlebeskuende. Vi blir mer egoistiske og tenker mer på de uviktige tingene.

– Vi trenger å komme sammen og løfte blikket og tilbe Gud, sammen høre forkynnelse, be sammen og ansvarliggjøre hverandre, mener han.

Uaktuelt å holde seg unna

At kristne skulle velge å holde seg borte fra det kristne fellesskapet ser han ikke som et alternativ.

Det blir både rart og unaturlig å snakke om det kristne felleskapet som noe valgfritt.

– Å være en kristen henger uløselig sammen med å være aktiv i et kristent fellesskap. Jesus kaller oss til fellesskap med Han og med hverandre. Det blir både rart og unaturlig å snakke om det kristne fellesskapet som noe valgfritt.

Handler om meningen med livet

– Hvordan kan man få med seg venner i kirken?

– Tenk først at det å gå i kirken er mer enn å gå på gudstjeneste på søndag. Å «gå i kirken» er et rart uttrykk, for kirken er noe vi er en del av hele tiden.

– Som kirke representerer vi Jesus Kristus. Vi skal vise mennesker at dette fellesskapet ikke påstår å være bedre enn andre eller handler om å ha ting på stell. Vi er en gjeng som er reddet av en redningsmann fordi vi var håpløse. Det er ikke noe vi har fortjent selv, men det handler om en person: Jesus Kristus. Kirken, det kristne fellesskapet, er en gjeng som går i lære hos Jesus.

Ideelt sett så blir dette et fellesskap som skiller seg ut, fordi det handler om Jesus og det han har gjort, ikke om oss.

– Når vi møter folk vi vil ha med i fellesskapet må vi vise at det ikke er en plass som handler om personlig vekst eller å lykkes som person, men det handler om meningen med livet.

– Vi tror det finnes en Gud som har skapt absolutt alt, som gir oss liv gjennom Jesus Kristus som døde på korset for våre synder. Det gjør oss ydmyke. Ideelt sett så blir dette et fellesskap som skiller seg ut, fordi det handler om Jesus og det han har gjort, ikke om oss, svarer han.

Støtte og hjelpe hverandre

De som ønsker å engasjere seg i en menighet oppmuntrer han til å gå inn i det med hele seg.

– Kristen tjeneste er ikke bare knyttet til oppgaver i og rundt gudstjenesten, men det handler om å gå sammen i livet og være en støtte og hjelp for hverandre. Det handler om å være der for de du er i fellesskap med, bli kjent med hverandres behov og tjene deretter.

– Konkret kan det innebære å oppmuntre hverandre, gå med hverandre i tøffe perioder, søke Gud sammen og mye mer. Vi tjener hverandre både i handling og i ord. Det gjør vi fordi vi har blitt møtt av én som tjente oss med sitt liv.

Simon Berg

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.