Digital mobbing

Digital mobbing

Hvordan hindre nettmobbing?

Tema

Tema på iTro i juni er «Media».

– 1 av 20 mellom 9-16 år har opplevd mobbing via internett eller mobilen det siste året, viser en undersøkelse fra Medietilsynet, som ble utført tidligere i år. Det er flest jenter som opplever nettmobbing. Nesten halvparten av 9-16-åringene har sagt fra om noe de har opplevd på nett, enten til nettsiden eller foreldrene,sier Halldis B. Volle.

Hun er redaktør forUngdom & Medier, og svarer på iTro sine spørsmål om nettmobbing.

– Hva er egentlig nettmobbing?
– Nettmobbing er for eksempel å sende ubehagelige meldinger eller bilder på mobilen eller over internett. Facebook kan være et sted for mobbing, og det er vanskeligere å slippe unna den mobbingen enn i skolegården. Nettmobbing kan også være å spre bilder eller meldinger på nettet, som ikke var ment for andre. Når et bilde først har blitt lagt ut kan det være vanskelig å fjerne det. Mobbing er systematisk, og kan enten gå ut på å utestenge eller overse andre, eller å forfølge og plage.

– Det som gjør at nettmobbingen er ekstra vond er at den som blir mobbet aldri får være i fred, og det er vanskeligere å oppdage for foreldre.

Det som kanskje var ment som en morsom og uskyldig kommentar oppleves ikke nødvendigvis slik

– Hva gjøres for å hindre mobbing på nett?
– Ungdom & Medier møter hvert år rundt 2500 ungdommer i alderen 13-16-år gjennom medieseminarene. Der er nettmobbing, eller digital mobbing, ett av temaene som tas opp. Seminarholderne snakker om at det som kanskje var ment som en morsom og uskyldig kommentar ikke nødvendigvis oppleves slik hos mottakeren, og at nettmobbing rammer hardt fordi man kan bli mobbet uansett hvor man er.

Volle forteller at organisasjonen Barnevakten også foredrag om nettmobbing, eller digital mobbing, på skoler og for foreldre.

– Barnevakten samarbeider også med andre om Norges største kampanje mot digital mobbing: «Bruk Hue». De reiser rundt i skoler til hele landet. På nettsiden brukhue.com er det intervju med kjendiser som snakker om mobbing, og det finnes tips og råd til de som opplever mobbing. Ellers er nettstedet slettmeg.no er et sted det går an å henvende seg hvis man opplever at bilder eller informasjon blir misbrukt på nett. Der er det mulig å få hjelp til å slette det andre har lagt ut.

For din egen del er det viktig å ikke godta å bli behandlet dårlig

– Hvordan kan hver enkelt av oss bidra til at det ikke skal skje?
– Det er viktig å støtte og hjelpe de som blir mobbet. Si fra til noen du stoler på, helst en voksen. For din egen del er det viktig å ikke godta å bli behandlet dårlig. Ellers anbefaler jeg sterkt å lese det som står under tips og råd på brukhue.com.

Rothaugen ungdomskole i Bergen har gjort noe spennende. De har laget en anti-mobbekomité. Aftenposten skrev om demda de tok affære etter at en anonym sladreside dukket opp.

– Dette ser ut til å redusere mobbing. Det er veldig populært å være med i anti-mobbekomiteen. Det er fire elever fra hvert klassetrinn som er med, og de har for eksempel opprettet en egen Twitter-konto som de bruker til å rydde opp i uthenging av elever på Twitter. De jobber også med å lage et nettvettkurs, som 10.klassingene skal holde for 8.klassingen. Elever som blir mobbet kan oppsøke medlemmer i komiteen, og så snakker de med mobberne. Barnevakten skriver om tips til andre skoler som vil starte en anti-mobbekomité.

Ill.foto:  © slasnyi – Fotolia.com