Mine forbilder

Mine forbilder

Jeg har forbilder som inspirerer meg. Og kanskje er du og jeg igjen forbilder for andre.

De fleste av oss har noen forbilder. Det kan være Lionel Messi, Mor Teresa, Rihanna, Petter Northug, Fotballfrue eller Obama. Eller mest sannsynlig noen helt andre. Vi har folk vi ser opp til, og som inspirerer oss. Noen av dem er folk som forandrer verden, mens andre igjen driver med helt andre ting.

Ofte vil vi kanskje prøve å etterligne forbildene våre, og i enklete situasjoner kan vi kanskje tenke noe sånt som: «Hva ville den personen gjort i denne situasjonen?», før vi selv gjør det vi tror svaret ville vært. For et forbilde er en vi på én eller annen måte vil følge eller ligne på. Og vi trenger gode forbilder.

Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde

«Følg meg!» sa Jesus flere ganger til folk han møtte. Han ville at disiplene skulle ha ham som forbilde. Da han hadde overrasket alle apostlene med å vaske føttene deres på skjærtorsdag, sa han det helt klart: «Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» (Joh 13,15). Vi skal ha Jesus som forbilde ved å tjene hverandre, og ellers også på andre måter. Vi skal bli lik Jesus, og følge ham.

Paulus har også noe å si om dette med forbilder: «Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!» sier han (1 Kor 11,1). For samtidig som han tydelig viser hvem som erhansforbilde, er han klar over athan selvogså er et forbilde for andre. Men han legger også inn et forbehold: Vi skal bare hahamsom et forbilde så lenge han selv harKristussom forbilde.

Kanskje er også du og jeg forbilder for noen andre

Når jeg tenker på hvem det er som erminestørste forbilder, er det ingen av kjendisene jeg nevnte øverst som når helt opp. De er sikkert flotte folk, det er ikke det. Men forbildene mine er, kanskje litt overraskende, folk jeg har blant mine nærmeste, både familie og venner. Det er folk som gjennom livene de lever viser at de tar Jesu ord og Jesu kall på alvor, og lar det få praktiske konsekvenser for livene deres. De har Jesus som forbilde, slik Paulus sier.

Mine største forbilderer er med andre ord ikke verdenskjente, og kommer neppe til å bli det. Og de kommer nok heller ikke til å forandre verden. Men de har vært med å forandremeg, og inspirerermegpå viktige måter. Og dette er de kanskje ikke klar over selv en gang.

Og kanskje er ogsådu og jegforbilder for noen. Det kan hende noen ser opp til oss også, og det er noe som inspirerer meg. Tenk om det jeg gjør, og måten jeg lever på er noe andre ser og blir påvirket av! Det gir en unik mulighet til å vitne om Jesus med måten vi lever på, og valgene vi tar. Også håper jeg, som Paulus, at jeg kun er et forbilde for andre hvis jeg selv har Jesus som forbilde.

Foto: Alex Tremps / wikipedia.com