Disiplene, Peter og Ragnhild

Disiplene, Peter og Ragnhild

"Men den dagen på møtet var det som at dette verset sa: Gå å fortell disiplene og Ragnhild."

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrder spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

På et møte jeg var på nylig, la jeg merke til noe jeg ikke hadde lagt merke til tidligere. I Markus 16 står det at når kvinnene kom til graven der Jesus ble lagt, sa den hvitkledde mannen: Gå å si til disiplene og Peter at Jesus har gått i forveien til Galilea. Og Peter. Jeg har lest og hørt det før, men ikke tenkt så mye over det. Peter blir nevnt med navn, mens disiplene «bare» er en mengde folk.

Det var ikke mange timene siden Peter tråkka ganske kraftig i salaten. Jesus hadde sagt at han kom til å svikte han, Peter sa: Nei, aldri om jeg vil. Så er det nettopp det han gjør. Han nektet tre ganger på rad for å kjenne Jesus, og så gol hanen. Og det var det siste han gjorde før Jesus døde. Tenk for en følelse han må sitte igjen med etter Jesu død! Det siste han gjorde var å svikte sin Herre. Nå har jeg gjort det, tenkte sikkert Peter.

Dette gir meg stor tro på at Jesus også vil ha med en synder som meg

Dette at engelen sier at kvinnene må fortelle det til disiplene og Peter, viser stor hvor stor omsorg Gud har for Peter. Det er som om Han sier: Pass på at Peter, spesielt Peter, også får vite dette. Jeg vet ikke om Peter noen gang fikk vite at han, spesielt, var nevnt ved navn, men uansett var dette en oppmuntring Gud ikke ville han skulle gå glippa av. Det at Peter ble nevnt ved navn, ble en oppmuntring for meg denne dagen. navn, men uansett var dette en oppmuntring Gud ikke vi. Dette gir meg stor tro på at Jesus også vil ha med en synder som meg.

Hele meg

Ofte føler jeg at jeg ikke er god nok, at jeg ikke holder mine løfter til Gud, at jeg ikke leser nok i Bibelen, at jeg synder for mye til at Jesus vil ha med meg å gjøre. På møter hører jeg stadig om Jesu nåde, at han har tilgitt meg, og jeg vet det så godt. Men den dagen på møtet var det som at dette verset sa: Gå å fortell disiplene og Ragnhild. Det at Peter ble nevnt ved navn, ble en oppmuntring for meg denne dagen. Den verste, likesom, den som sitter der med dårligst samvittighet for å ha unnlatt å fortelle om Jesus på skolen, selv om anledningen bød seg.

Men den dagen på møtet var det som at dette verset sa: Gå å fortell disiplene og Ragnhild.

Jesus tilgir ikke bare syndene, men han vil også ha med meg. Han vil også at jeg skal vite at Han har stått opp, overvant døden og synden. Han vil også at du skal vite det.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrder spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.