Mennesket – skapt i Guds bilde

Mennesket – skapt i Guds bilde

Gud og mennesket er to forskjellige ting, men samtidig er det noen likheter. Hva betyr det at mennesket er skapt i Guds bilde?

Minitroslære

Dette er den tredje av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Mennesket og syndefallet

På den sjette dagen, etter at alt annet var blitt skapt, skapte Gud mennesket – Adam og Eva. Mennesket ble skapt som mann og kvinne, forskjellige, men samtidig likeverdige personer. Han skapte dem i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det.

«Skaperverket var en gave fra Gud til mennesket»

Man kan kanskje føle seg litt snurt over at både høna og egget kom før mennesket. Men det at mennesket ble skapt sist er faktisk en fin ting. Det er et uttrykk for Guds godhet. Gud visste akkurat hva mennesket trengte, så han skapte det først. Skaperverket var en gave fra Gud til mennesket, som mennesket fikk ta imot helt uten å fortjene det.

Mennesket er altså noe særegent i forhold til resten av skaperverket. Det står at Gud rådslo med seg selv før han skapte mennesket, og at han skapte det i sitt bilde. Det er en forskjell på Gud og mennesket, men samtidig en likhet.

«Mennesket er støv i forhold til Gud, men det er hevet over alle andre skapninger»

Mennesket ble dannet av jordens støv, og fikk en levende sjel av Gud. Det er altså en del av skaperverket, og dermed også forskjellig fra Gud. Mennesket er støv i forhold til Gud, men det er hevet over alle andre skapninger. Dette fordi det er skapt til å eksistere i et personlig forhold til Gud, og til andre mennesker.

Å være skapt i Guds bilde vil dermed si å være skapt til å eksistere i et personlig forhold til Gud. Guds bilde i mennesket, kommer til uttrykk i at mennesket er skapt som person, og i utgangspunktet innbefattet det også en sann og rett kunnskap om Gud. Mennesket skapt i Guds bilde, vil også si at det ble skapt med evne og vilje til å leve i samsvar med Guds vilje.

«Guds bilde i menneskene innebærer også at vi mennesker er skapt til å ha personlig fellesskap med hverandre.»

De første menneskene kjente altså Gud slik vi kjenner andre mennesker. De hadde tillit til Ham og levde i et trygt forhold til Ham. Innenfor denne rammen kunne de også lære mer om Gud. (Men dette snudde litt ved syndefallet, som vi skal komme tilbake til senere).

Guds bilde i menneskene innebærer også at vi mennesker er skapt til å ha personlig fellesskap med hverandre. På samme måte som treenigheten, et personlig fellesskap med gjensidig kjennskap og kjærlighet mellom personer. Vi er skapt til å ha fellesskap med hverandre.

“Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften og det ble morgen, sjette dagen.”

Minitroslære

Dette er den tredje av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Mennesket og syndefallet