En ny himmel og en ny jord

En ny himmel og en ny jord

Alt skal bli nytt, ingen sykdom, ingen tåre - men Gud skal være blant oss. Det skal bli en ny himmel og en ny jord.

Tema

Tema for iTro i april er «En syk verden»

“Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Han som sitter på tronen, sa: Se, jeg gjør alle ting nye.“ (Joh Åp 21:1-5)

«Alt skal bli nytt!»

Johannes forteller fra sitt syn, han så en ny himmel og en ny jord, en tid hvor Guds bolig er hos menneskene. En tid hvor Gud skal tørke bort hver tåre, og død, sorg og smerte skal ikke lenger finnes. Alt skal bli nytt!

Det er lett å se for seg himmelen som noe som er oppe i skyene (bokstavelig talt), hvor vi svever i engledrakter, synger i kor og spiller harpe. Det er en klassisk tanke tror jeg, men i stedet for at vi skal stige opp i skyene, skal det nye Jerusalem stige ned fra himmelen. Det blir en ny begynnelse. Det gamle som var skal bli borte.

«Det skal bli fred, en fullkommen fred.»

Dette var noe Jesaja profeterte lenge før Jesu komme. I Jesaja 65:17-18 står det: “Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem. Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper! For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede.”

Det skal bli fred, en fullkommen fred. Det skal ikke være et fnugg av sorg, det skal være fylt av glede. Sykdom og smerte skal ikke finnes mer. Det skal være godt, og vi skal ha fellesskap med Gud på en helt ny måte.

Ord til trøst og glede

Å kunne si akkurat hvordan ting vil fungere, om det går an å spille fotball, om vi kjenner hverandre igjen, osv., det er ikke lett å si noe om. Men det vi vet er at Gud skal være hos oss, at alt skal bli nytt, og at bekymringer, smerte, død og sorg er noe som hører den gamle jorden til! Det er ord som er til trøst når ting er tungt og det er ord som skaper en glede over det vi har i vente.

Tema

Tema for iTro i april er «En syk verden»