Ekte og falsk kristendom

Ekte og falsk kristendom

Vi må vite hva som står i Bibelen!

Tema:

Tema for oktober er Ekte. Dagens sak er skrevet av Yngve Litleskare Leine, ungdomsarbeider ved Sygna vidaregåande skule.

En gang jeg  var i Syden, kjøpte jeg meg noen klær. Klesmerket var kjent, så dette skulle være gode greier. Klærne så helt fine ut og var gode å gå i – men det varte ikke lenge før de ble ganske slitt. Sømmene begynte å gå opp, det dukket opp hull i lommene, knapper falt ut.

Det viste seg  at klærne slett ikke var det merkelappen gav dem ut for å være. Jeg hadde kjøpt en falsk og billig etterligning av et kvalitetsmerke. Det var kjipt å oppleve at klærne jeg hadde kjøpt ikke dugde til stort annet enn å bli brukt som vaskefiller etter bare kort tid.

Ingenting er som ekte vare

Ingentinger  som ekte vare. Og ingen steder er dette viktigere enn på det åndelige området. For også her er det dessverre rikelig med billige og falske etterligninger. Profetene i Bibelen tar ofte opp dette problemet. De advarer mot folk som gir seg ut for å være Guds tjenere, men som kommer med et budskap de har funnet på selv.

Blant andre tok  Jeremia (Jer 6:13-14) og Esekiel (Esek 13) opp dette. De advarte mot dem som «spår etter sitt eget hjerte» (Esek 13:1) – altså folk som gir seg ut for å være talsmenn for Gud, men som kommer med et budskap de har funnet på selv.

Paulus advarer kraftig som å høre på folk som vrir på budskapet om Jesus

Også i Det  nye testamente blir dette problemet tatt opp. Jesus snakker selv om at på dommens dag skal det komme folk og si til ham at de har handlet i hans navn – mens de i realiteten aldri har kjent ham (Matt 7:22-23). Paulus advarer også i Gal 1:6-9 kraftig mot å høre på folk som vrir på budskapet om Jesus, og på den måten ødelegger det.

Dette er en  veldig alvorlig advarsel, og grunnen er enkel: Dersom vi ikke tror på den Jesus vi lærer å kjenne i Bibelen, mister vi faktisk frelsen. Også i dag kan vi rett som det er støte på folk som gir seg ut for å være ekte vare, men som bare er falske etterligninger.

Hvordan kan vi så vite hva som er «ekte vare» når det gjelder Jesus?

Da Paulus og  vennen hans, Silas, reiste rundt som misjonærer, kom de en gang til byen Berøa som ligger i Hellas. Der forkynte de evangeliet om Jesus, slik de pleide å gjøre. Men så får vi vite noe interessant om tilhørerne i Berøa. Det står at de «gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt» (Apg 17:10-12).

Paulus og Silas kom med ekte vare

De studerte rett  og slett Bibelen for å se om det budskapet som Paulus og Silas forkynte stemte! Og når de skjønte at det gjorde det, ble mange av dem kristne – fordi de visste at Paulus og Silas kom med var ekte vare.

Her er et par enkle spørsmål du kan tenke over når du hører kristen forkynnelse:

  • Blir det vist til bibelvers underveis?
  • Har det som blir sagt grunnlag i Bibelen?
  • Hva er fokuset i det som blir formidlet?
  • Er fokuset på Jesus – eller på noe annet?

Når vi hører  en andakt, må vi alltid tenke over om det som blir sagt stemmer med det Gud har sagt i Bibelen og med evangeliet om Jesus.

Derfor er det  så viktig å være kjent i Bibelen! Gjør deg kjent i den, så blir du godt utrustet. Når man stadig prøver å lære mer om hva Bibelen sier, blir man også stadig bedre forberedt til å vurdere hva som er ekte vare, og hva som ikke er det.

Foto: Maria Celine Kolberg Lundeby