Fellesskap med felles mål

Fellesskap med felles mål

Et stort fellesskap av tilgitte syndere hadde et felles ønske om å bli et enda større fellesskap av tilgitte syndere.

Tema

Tema for iTro i desember er "Fellesskap".

I oktober 2010 arrangerte Lausanne-bevegelsen en misjonskongress i Sør-Afrika, der 5 000 menn og kvinner fra 198 land var samlet om misjon. Lausanne-pakten forklarer hva Lausanne-bevegelsen er.

Her jeg sitter i Oslo, med 14 kuldegrader utafor vinduet mitt, drømmer jeg meg av og til to år tilbake i tid.

Da befant jeg  meg nemlig i det ganske mye mer behagelig tempererte Cape Town, hovedstaden i Sør-Afrika, der jeg var med på en stor misjonskongress. Omtrent 5000 mennesker fra 198 forkjellige land var samlet for å snakke om misjon, og for å kartlegge veien videre for hvordan vi best kan drive misjon i årene framover.

Sammen med omtrent 300 andre volontører (frivillige) var jeg der for å hjelpe til med å holde hjulene i gang under kongressen, og utføre forskjellige praktiske oppgaver som måtte gjøres underveis.

Vi jobbet sammen om et felles mål

Jeg vet ikke  om du noen gang har opplevd å møte en person fra en fremmed kultur, og tenkt at kulturforskjellene kunne være en litt slitsom utfordring? Vel, prøv å samle 5000 folk fra et par hundre forskjellige land, og se for deg om det kan være potensial for noen kulturelle utfordringer da! Og husk i tillegg at hver enkelt av disse personene er ledere i høye posisjoner i hjemlandet sitt, som er vant til å bli lyttet til uansett hva de vil si, samme hvor lenge de ønsker å snakke…

Så hvordan kunne noe sånt likevel gå så bra som det gjorde?

Jeg tror det  har noen flere grunner. For det første var nok alle innstilt på å gi hverandre litt "kulturelt albuerom", og ikke irritere seg over alle forskjellene som kunne være irriterende nok…

Men grunnen til at vi klarte dette tror jeg likevel er en enda viktigere grunn. Alle som var til stede på denne kongressen var der fordi vi jobbet sammen om et felles mål: Mennesker over hele verden må få høre evangeliet om Jesus, og få en mulighet til å ta imot ham som sin frelser. Det var dette fellesskapet med Jesus som hadde samlet oss som var der.

Samarbeidet vårt pektepå noe større

Det var tross  alt dette som hadde samlet oss disse ukene i Sør-Afrika, og en kamerat jeg fikk i under denne kongressen forklarte det slik: ”Vi fungerte som ett legeme med mange lemmer i arbeidet vi utførte.”

Han viste med det til bibelversene som står i 1 Kor 12,12og Rom 12,4, der Paulus skriver om de kristne som ulike kroppsdeler på én kropp. Vi utfyller hverandre, og er avhengige av hverandre for å kunne utføre den oppgaven vi er satt til på en best mulig måte.

Samarbeidet vårt pekte  på noe større: At kristne fra hele verden står sammen om ett mål, Guds misjon! På kongressen i Cape Town var vi et stort fellesskap av tilgitte syndere, med et felles ønske om å bli et enda større fellesskap av tilgitte syndere.

Og dette er et mål som er verdt å arbeide for, selv om det kan medføre noen kulturelle utfordringer iblant!

Foto: Per Olav Grødem