Forfulgte landsmenn

Forfulgte landsmenn

Norge er fritt, men mine landsmenn blir forfulgt.

Tema

Tema på iTro i mai er "For…".

Ærede landsmenn! Gratulerer med dagen, vi bor i et fritt land!

Og det er rått! Selv om vi ikke tenker på det daglig, har mange kjempet og dødd for at vi skal ha denne friheten, noe vi ble minnet på senest for en uke siden, da krigsheltGunnar "Kjakan" Sønstebygikk bort.

Over store deler av verden blir kristne forfulgt fordi de har Jesus som konge

Men selv om  Norge er fritt, betyr faktisk ikke det at mine landsmenn har denne samme friheten. For som kristen har jeg ikke bare mitt hjemland i Norge, jeg har også min borgerrett i himmelen, der Jesus er Kongen(Fil 3,20). Og mange av mine medborgere blir forfulgt nettopp på grunn av denne borgerretten. Over store deler av verden blir kristne forfulgt fordi de har Jesus som Konge. Og dette angår oss. Paulus skriver et annet sted at "om ett lem lider, lider alle de andre med" (1 Kor 12,26).

Så midt blant alle pølsene og all isen vi spiser om kapp med våre landsmenn, vil jeg i dag, på nasjonaldagen vår, at vi ikke skal glemme våre kristnemedborgere og søsken rundt om i verden, som ikke har den samme friheten som vi har.

Det er vanskelig  å finne helt sikre tall på hvor mange kristne som blir forfulgt i verden i dag, men et anslag sier at det er omtrent 200 millioner, i over 60 forskjellige land. Et absurd høyt tall når vi tenker på det!

Dehar funnet en Frihet som er større enn den friheten som har blitt tatt fra dem

Det er kanskje  vanskelig å vite akkurat hva vi kan gjøre for de forfulgte kristne, men når organsisasjonen Åpne Dører har spurt forfulgte kristne selv hva de trenger mest av alt, er svaret deres nesten alltid: "Be for oss!" Og det kan vi gjøre. Også på 17. mai.

Og jeg synes faktisk vi kan begynne med å takke! Takke for at våre forfulgte medborgere har funnet en Frihet som er større enn den friheten som har blitt tatt fra dem. For vanlig fred og frihet kan bli tatt fra oss. Men Friheten og Freden som Jesus gir, de med stor F, varer evig! Og det er verdt å takke for!

Og vi kan  be om at Gud må bevare dem fra forfølgelse, eller gjennom forfølgelsen de er i, og gi en en god utgang. For Kongen vår har makt til å høre bønner.

Ha en god 17. mai! :)

Foto: Lemsipmatflickr.com