Gjør som Jesus

Gjør som Jesus

- se outsiderne!

Da Jesus levde  på jorden, var han kjent for å være en veltalende og kunnskapsrik mann. Han fikk mye oppmerksomhet, og en slik status kunne være perfekt å bruke til å oppnå mye stort. Man skulle kanskje tro at Jesus, Guds egen sønn, for det meste ville omgås mennesker som var ansett som de mest gudfryktige og religiøse i samfunnet, og at livet hans var preget av høy status.

Tema:

Tema for august er Outsider.

Men dersom man  leser i Bibelen, kan man se at han brukte vel så mye tid sammen med mennesker som var syke, prostituerte, utstøtte, sett på som mindreverdige, med andre ord: Outsiderne.

I stedet for  å utnytte den høye posisjonen han kunne fått, holdt han seg mye sammen med de om ingen andre ville ha noe med å gjøre.

«Mange undret seg nok mye over valgene han tok

Og ikke fikk  han særlig mye positiv tilbakemelding for det heller. Noen ble rett og slett støtt av at han kunne omgås slike lavtstående mennesker, og mange undret seg nok mye over valgene han tok.

Men hvordan møtte  Jesus disse menneskene? Hva preget et møte mellom Jesus og en outsider, en person som tydelig levde i synd? Jesus visste godt hva som var rett og galt, og man kunne tenke seg at han fant fram pekefingeren og en solid skjennepreken. Men slik var det ikke, og her har vi mye å lære av Bibelen.

«Tydelighet og kjærlighet

Jesus møtte outsiderne  med både tydelighet og kjærlighet. Av og til kan man føle at det å være tydelig går på kompromiss med det å være kjærlig, men Jesus viser oss at dette kan kombineres. Han rokket aldri ved Guds ord, men likevel klarte han å formidle dette på en måte som gjorde at menneskene ikke følte seg tråkket på. Han gav dem derimot et tilbud om frihet – om frelse.

Historien om Jesu  møte ved kvinnen ved brønnen (Johannes 4, 1-26) og kvinnen som ble grepet i hor (Johannes 8,1-11) gir i alle fall meg en utfordring når det gjelder både hvem jeg prioriterer å bruke tid med, og hvordan jeg møter dem jeg treffer.

«Jesus utfordrer oss!

Jesus utfordrer oss  til å nøye prioritere hvem vi bruker tid med, og hvilket budskap vi møter dem med. Han oppfordrer oss til å se outsiderne. Alle mennesker trenger evangeliet like mye. Alle mennesker trenger også et fellesskap, og å kjenne seg verdsatt, sett og verdifull.

Som kristne er  vi ikke kalt til å bare være enige med Jesus, eller synes at det han sa var fint. Vi er kalt til å bli lik Jesus! Det er et radikalt budskap som definitivt vil gjøre noe med livene våre dersom vi tør å ta det på alvor.

Hvordan møter du  mennesker som lever annerledes enn deg? Tør du å elske like ubetinget som Jesus? Tør du slippe taket i skepsisen? Tør du å se på en outsider som din bror eller søster? Tør du ta Bibelen på alvor?Jesuser eksempelet vi skal følge.