Hvordan starte bibelgruppe? Del II

Hvordan starte bibelgruppe? Del II

En serie om forskellige måter å ha bibelgruppe på.

Serie

Dette er andre del i en serie som handler om hvordan du kan starte en bibelgruppe, hva den kan inneholde og om hvem du kan ha den med. På onsdager framover vil flere fortelle om sin bibelgruppe.

Vi er seks  gutter som samles hver tirsdag. Vi bruker tid på å lese bibelen sammen, og utfordre hverandre til å lese mer i bibelen på egenhånd. Men like viktig for oss er det at vårt fellesskap skal være en plass hvor vi kan snakke og reflektere over hva vi har lest i bibelen, og om vårt trosliv generelt, enten det er «bibelsk» eller på et mer personlig nivå.

Det skal være rom for å kunne dele det mest personlige med hverandre. Sammen med dette ønsker vi å kunne oppmuntre og utfordre hverandre, og aller viktigst be sammen og for hverandre. Vi ønsker å skape en disippelkultur.

Den som deler noe må ha tillit til de som lytter

For å kunne  ha trygghet til å åpne og dele fra hele sitt liv, behøver vi tillit. Den som deler noe må ha tillit til de som lytter, de som lytter må være verdige denne tilliten. Derfor har vi noen få, men nødvendige retningslinjer som vi setter høye krav til. Jesus er et eksempel på at vi trenger små fellesskap for å samles om en «opp-relasjon» til Gud, en «ut-relasjon» til andre mennesker, og en «inn-relasjon» til oppbyggelse i vårt fellesskap.

Jesus hadde 12 disipler, hvorfor skal vi klare flere? Derfor har vi valgt å begrense oss til seks gutter. Det er enklere for gutter å åpne seg helt og fullt ut til andre gutter. Skal vi dele hele våre liv, alt det gode, men også alt det vonde, er det en fordel å kun ha samme kjønn i vårt fellesskap. Dette setter vi høyt! Er det enkelte ting vi ikke klarer å dele med hverandre i fellesskap, oppfordrer vi hverandre til å bruke en person i gruppen som en «mentor». Det kan være enklere å dele noe på tomannshånd.

Vårt aller høyeste krav til hverandre er tidsbruk. Vi skal samles hver tirsdag 19.00, det skal være en svært god grunn for å ikke komme. Med andre ord, gruppen er prioritet. Dette hjelper til å skape tillit mellom oss. Vi prioriterer hverandre! Vi har ikke noe klokkeslett for når vi er ferdige. Vi har valgt å gjøre det slik fordi at alle skal føle seg «ferdige», enten det er en personlig meddelelse, eller at Gud jobber i oss, og ikke bli avbrutt av at tiden er ute.

quot;Dette hjelper til å sette fokus på rett plass før resten av samlingen

Rent praktisk starter  vi med en time i bønn individuelt, gjerne med musikk i bakgrunnen. Dersom vi føler at vi skal be om noe sammen, eller at vi føler Gud har noe å si til oss, gjør vi det. Dette hjelper til å sette fokus på rett plass før resten av samlingen. Deretter går vi gjennom noen tekster i bibelen vi har valgt siden forrige gang. Det er viktig at vi har en felles leseplan, men dersom noen er på et sted i livet hvor de er en annen plass i bibelen, er dette naturligvis lov. Noen ganger kommer personlige «delinger» i denne delen, andre ganger overlappes det naturlig til at vi kan åpne oss for hverandre etter bibelgjennomgangen, slik at vi kan få hjelp av hverandre i hver vår livssituasjon.

Til slutt bruker vi god tid i bønn for hverandre og bønnemner. Det er en fin start og slutt på samlingen vår.

Ill.foto:  © Mele Avery – Fotolia.com