God lovsang = Gode musikere?

God lovsang = Gode musikere?

“Så lenge lovsangsteamet er flinke blir lovsangen bra…eller?”

Serie

Dette er tredje artikkel i serien «Løgner kristne tror på»

Kanskje er det flere enn meg som har hørt uttrykket « i dag var lovsangen bra». Hva er bra lovsang? Går det an å måle hvor bra lovsangen er? Kan flinke musikere og sangere alene gjøre at lovsangen blir bra?

tilbe, prise, anerkjenne, beundre, feire, opphøye, hylle og takke Gud

Lovprisning er å  tilbe, prise, anerkjenne, beundre, feire, opphøye, hylle og takke Gud. Lovsangsteamet sin oppgave når de leder lovsang er å legge til rette for at menigheten kan få uttrykke og oppleve dette gjennom sang og musikk. Er det kun musikalsk dyktighet som er med å legger til rette for dette? Jeg tror ikke det.

I Ordspråkene 25:6  står det: “du skal ikke fremheve deg selv i kongens påsyn.” Som ledere av lovsang skal man peke på Jesus, det er ikke plassen for musikere og sangere å fremheve seg selv. Det er likevel ikke en motsetning at vi ønsker dyktige og flinke musikere i kirken. Det å øve på instrumentet sitt og på sangene som skal synges og spilles, er en måte å ære Gud på. En måte å gi Gud sitt aller beste.

Menigheten sin innstilling  er også en viktig del av lovsangen i kirken. Noen ganger har jeg opplevd at det å bedømme bandet, lyden og sangene som blir valgt er viktigere enn tilbedelsen. Ei venninne sa en gang: “Tenk om vi kunne slutte å analysere lovsangen slik at vi kunne lovsynge istedenfor.” Det er alltid rom for tilbakemeldinger, men ikke la dette bli fokus under lovsangen.

Handler først og fremst om hjertet vårt

Bønn

Gud, led oss – både tilbedere og lovsangsledere – til det stedet der kjærligheten til deg opptar oss så fullstendig at vi glemmer vår egen stilling og verdighet. Til et sted der vi glemmer oss selv i tilbedelse, i undring over din kjærlighet og makt.

(Fra boka: The Heart of Worship – Mer enn en sang, av Matt Redman)

Om lovsangen blir «bra» eller ikke, handler først og fremst om hjertet vårt. Dette gjelder både for lovsangsteamet og for menigheten. Gud ønsker sanne tilbedere som tilber Far i ånd og sannhet (Joh 4,23). Vi får gjennom lovsang mulighet til å løftet blikket fra oss selv, rette fokus på Gud og gi ham hjertet og livet vårt.

«Bra lovsang» fra  lovsangsteamet starter i hjertet og får utvikle seg gjennom gode forberedelser, bønn og en villighet til peke på Jesus istedenfor seg selv.

Foto: susieq3c @ flickr