Mysteriøse profetier

Mysteriøse profetier

Messias-profetiene må ha vært et mysterium både for profetene som fikk dem og for dem som så at de ble oppfylt.

Tema

Tema for iTro i desember er «Mysterium».

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Jeg har av og til lurt på hvordan det var å være Jesaja eller en annen av profetene i Det gamle testamentet.

Vi leser i  Bibelen om hvordan de mottok både ord og syner fra Herren. Oppdraget var å formidle et budskap videre til folket.Forstod de alt de sa?

Antakeligvis forstod de ikke alltid alle ting

p>Bibelen sier ikke  så veldig mye om det. Men vi skal merke oss noen trekk.Det første er 2 Pet 1,21, hvor det sies noe viktig om profetordet. Vi leser at «aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd». Vi får altså et klart inntrykk av at profetordet kommer utenfra.

Det må ha vært en rar opplevelse og det er lett å tenke seg at profetene må ha undret seg av og til. Og antakeligvis forstod de ikke alltid alle ting. Det klareste bibelordet om dette finner vi i 1 Pet 1,10-11:

«Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter.»

De undret seg og prøvde å finne ut mer

Et hovedpoeng i  denne teksten er at Kristi Ånd var i profetene. Dette passer med det vi så i 2 Pet 1,21. De to tingene Ånden vitnet om var «Kristi lidelser og herligheten deretter» (vers 11).

Det interessante for spørsmålet vårt, er det som står først. Profetene gransket og ransaket. Vi får et klart inntrykk av at de undret seg og prøvde å finne ut mer. Ordene de selv talte vakte nysgjerrighet i dem. Og det er særlig tidspunktet de lurer på. Når skal det skje og hva kjennetegner tiden det skjer?

Vi får inntrykk av at de må ha forstått at det skulle komme en Messias, og at de har hatt en viss forståelse av hva som skulle kjennetegne ham. Jesus sier i Matt 13,17 at «Mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og å høre det som dere hører, men fikk ikke hører det».

I Joh 12,38 forteller Johannes at Jesus siterer fra Jes 53,1. Like etter sier Johannes at Jesaja «så hans herlighet, og talte om ham».

Profetiene hadde en betydning der og da. Samtidig ser vi altså flere profetord som også passer på Jesus

Så, ja. Det  må ha vært rart for profetene. Vi får ikke vite detaljert om hvor mye eller hvor lite de forstod om Jesus, men vi får helt klart et inntrykk av at de forstod en hel del.

Noen ganger er det også slik med profetordene at de har en viss dobbelthet i seg. Profetene talte ord til sin egen tid. Og profetiene hadde en betydning der og da. Samtidig ser vi altså flere profetord som også passer på Jesus. Hvordan og hvor mye forstod de av dette? Hvordan tenkte det? Vi vet ikke helt sikkert og det er delte meninger blant teologer og fortolkere.

Til interesserte anbefaler jeg bokenThree Views on the New Testament Use of the Old Testament.

 

Foto:jmwk @ flickr