… gråter

… gråter

Noen syns de gråter alt for mye, andre skulle ønske de kunne gråte mer.

Noen gråter av oppussingsprogrammer på TV, andre gråter bare i begravelser. Selv om forskerne er uenige om hvorfor øyene tidvis fylles med vann, tror jeg vi alle er enige om at hvis det skjer, skjer det som regel når man føler noe veldig sterkt. Spørsmålet blir vel da hvor en disippel bør engasjere seg følelsemessig?

I Bibelen står det overraskende mye om å gråte. For det første vet vi at Jesus gråt flere ganger. Han gråt sammen med venner som sørget da en nær venn av de døde (Joh 11,35).

Det er ikke meningen at vi skal leve livet i hver vår boble og ha blikket festet på oss selv

Dette kan sikkert flere av oss kjenne seg igjen i. Så fortelles det om en gang Jesus stopper opp utenfor Jerusalem og gråter over byen (Luk.19,41), og dette bør vi som disipler merke oss. For Jesus hadde en egen evne til å se steder og personer som var preget av ufred. Steder, personer og situasjoner som mer enn noe annet trengte Hans legende berøring.

Vi som Jesu etterfølgere er Hans legeme her på jord og er dermed kalt til å åpne øynene våre, åpne hjertet vårt og la oss berøre av det samme som Jesus lot seg berøre av – mennesker som lider.

I brevet til romerne skriver Paulus at det er en naturlig del av det kristne livet å la seg affektere av andres gleder og problemer. Det er ikke meningen at vi skal leve livet i hver vår boble og ha blikket festet på oss selv. Er en venn glad, ta deg tid til å oppriktig dele gleden hans. Er en venn lei seg, lytt på problemet hans og tør å dele sorgen med han.

Be Jesus om et hjerte som banker i takt med hans og øyne som fylles av tårer av det hans gjorde

”Fest blikket på Jesus, så snur Han blikket ditt ut på de andre” står det (løst oversatt) i en sang. Når vi bruker tid i nærheten av Jesus og ber Han forme hjertet vårt har han en egen evne til å gi oss en sorg for de som ikke kjenner Han og for de som trenger at Jesu kropp på jord rekker ut en hjelpende hånd.

Hvis du tør, anbefales det å be Jesus om et hjerte som banker i takt med hans og øyne som fylles av tårer av det hans gjorde.

Break my heart for what breaks yours.

Bibelen forteller veldig mye mer om gråt. Det anbefales å slå opp og lese om:
– at de lykkeligste er de som gråter (Luk 6,21)
– sorg som blir til glede (Joh16,16-24,Sal 126,5)
– disippelen som gråt sårt (Matt 26,69-75)
– at rike mennesker bør gråte mer enn andre (Jak 5,1)

Foto:Photos8.com på flickr.com

En disippel

Hvis du tror på Jesus og vil følge ham, da er du en disippel. I denne serien tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss om å være hans disipler.