Gud vil gå foran

Gud vil gå foran

For å vandre med Jesus må vi ha han som leder.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

I det siste  har jeg lest i Apostlenes gjerninger. Noe jeg har lagt spesielt merke til er hvor tydelig det er at disiplene vandrer med Jesus.

Så har jeg begynt å tenke over mitt forhold til Jesus. Vandrer jeg med Jesus i hverdagen eller ber jeg Jesus om å vandre med meg?

Når Peter møter Jesus for første gang kaller han ham til å bli disippel. Jesus sier «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere» (Matt 4:19). Vi tar det som en selvfølge at Peter skal følge etter Jesus. Når Jesus sier til meg «følg meg», har jeg ikke alltid samme respons. Jeg sier heller «Se Jesus, jeg har funnet en bedre vei». Jeg ber Jesus velsigne de planene jeg har for livet, om å gå bak meg. Så glemmer jeg hvor viktig det er å ha en som leder! I Jes 52:12b står det «For Herren går foran dere, Israels Gud danner baktroppen.»

Så glemmer jeg hvor viktig det er å ha en som leder!

Altså, Gud ønsker  å passe på bak deg, men han ønsker også å gå foran. Gud har jo så store planer for oss. I Jes 55:8 står det «Mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier». Videre i Jer 29:11 står det «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid å håp»

Utforingen til meg selv og dere blir da å bruke tid med Bibelen og i bønn og å lytte til hvor Gud leder oss å gå. Han vil passe på oss, gå både foran og bak, og han har store planer for oss om fred og fremtid.

Foto: Ingvild Nordengen Tjessem

p>