Som disipler av Jesus er vi kalt til å vende oss bort fra «merkelapp-tankegangen»

Som disipler av Jesus er vi kalt til å vende oss bort fra «merkelapp-tankegangen»

Vi er kalt til å være medmennesker mot ALLE.

Guttesnakk

Én gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.

Vi gutter er ofte kategorikere. Hva betyr dette, spør du. Jo, vi har et behov for å sortere tanker, følelser, opplevelser og mye annet i ulike kategorier. Litt som vi samler klær i ulike skuffer.

Merkelapper

Dette kan være positivt og ryddig, men det som ikke er positivt er når vi sorterer mennesker i kategorier og behandler dem ut ifra hvilken kategori vi setter dem i.

Vi setter fort merkelapper på andre basert på utseende, karakterer på skolen, ferdigheter på fotballbanen, og listen kunne vært mye lengre.

Det å sette folk i ulike båser er ikke et nytt fenomen for vår tid. I Jesus sin samtid var slik «merkelapptankegang» et stort problem.

Utenfor og innenfor

Når Jesus forteller lignelsen om «den barmhjertige samaritan» i Lukas 10,25-37, er det nettopp denne tankegangen han blir utfordret på. En ekspert på Moseloven stiller seg frem og spør Jesus: «Hvem er min neste?»

I resten av Lukasevangeliet kommer det tydelig frem at denne eksperten mente at kun de som fulgte Loven var i kategorien «innenfor».

«Tollere og syndere», som han mente tråkket over Moseloven, ble satt i kategorien «utenfor». Mennesker som var i denne sistnevnte kategorien ble sett ned på, spyttet på og ble ikke regnet som et medmenneske.

Jesus sjokkerer

Som et svar på denne utfordringen presenterer Jesus en lignelse som sjokkerer eksperten på Loven. Jesus løfter her frem en samaritaner som helten i lignelsen.

Eksperten på Loven mente samaritanerne var «et tullete folk» som definitivt var plassert i «utenfor»-kategorien. Likevel er det denne samaritaneren som viser medlidenhet idet han møter en halvdød mann langs veien.

Som et bilde på Jesus selv stopper det ikke med at samaritaneren i lignelsen får medfølelse, men han reagerer på denne følelsen og hjelper den halvdøde.

Jesus flytter fokuset bort fra å definere hvem som er utenfor og innenfor.

Med denne lignelsen gjør Jesus noe genialt vi gutter, som kategorikere, bør merke oss.

Han flytter fokuset bort fra å definere hvem som er utenfor og innenfor, hvem vi skal behandle på en god måte og hvem vi ikke skal behandle bra, til å fokusere på at vi selv skal være gode medmennesker mot alle vi møter på vår vei.

Følg samaritaneren

Jeg vet med meg selv at jeg har lett for å gjøre som den nevnte eksperten på Loven; nemlig å sette folk i bås og behandle mennesker ut ifra hvilken bås de havner i.

Men Jesus viser oss et eksempel til etterfølgelse. Samaritaneren var et medmenneske og elsket på tross av skillelinjer og kategorier.

Som disipler av Jesus er vi kalt til å vende oss bort fra «merkelapptankegangen». Vi skal heller være et medmenneske mot alle vi møter på vår vei!

Twenty20

Guttesnakk

Én gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.